Hírek

Intézeti hírek - 2002. november 6, szerda

Sugárvédelmi tanfolyamok

Információk az érintett szervezeti egységekben dolgozók számára kötelező sugárvédelmi tanfolyamokra történő jelentkezésről

Tisztelt Kollégák ! Az ÁNTSZ folyamatosan küldi ki az új működési engedélyeket az ionizáló sugárzást alkalmazó munkahelyekre. Az engedélyek záradéka sok esetben kötelezi az intézményt arra, hogy dolgozóik végezzék el a megfelelő sugárvédelmi tanfolyamot. Kérjük ezért az érintetteket, hogy az alábbiak szerint írásban vagy e-mailban juttassák el a tanfolyamra szóló jelentkezésüket a PTE Sugárvédelmi Szolgálatához. - írásban: dr. Battyáni István klinikaigazgató, PTE ÁOK Radiológiai Klinika Titkárság; - e-mail: dr. Kóbor József, PTE Sugárvédelmi Szolgálat,  joseph.kobor@aok.pte.hu; A jelentkezés tartalmazza a következőket: - Név: - Munkahely: - Munkakör: - Elérhetőség: - Tanfolyam típusa*: *Ez utóbbi magyarázata a következő: 1. Beteghordók, takarítók,műtőssegédek, gépkocsivezetők ALAP tanfolyam elvégzésére kötelezettek. Ha még semmilyen papírjuk nincsen, akkor TELJES ALAP tanfolyamot végeznek, ha 5 évnél régebbi végzettségük van, TOVÁBBKÉPZŐ ALAP tanfolyamot végeznek. 2. Szakasszisztensek, ápolók, diplomások teljes köre BŐVÍTETT tanfolyam elvégzésére kötelezett. Ha még semmilyen papírjuk nincsen, TELJES BŐVÍTETT tanfolyamot végeznek, ha 5 évnél régebbi végzettségük van, TOVÁBBKÉPZŐ BŐVÍTETT tanfolyamot végeznek. Ebben a körben az újabb típusú RTG, képi diagnosztikai asszisztens eü. szakközépiskolai képzésben résztvevők egy része már kap az ANTSZ által hitelesített sugárvédelmi tanfolyam elvégzését igazoló okmányt, de akinek ilyen nincsen, annak a képzés kötelező! Köszönjük együttműködésüket ! Üdvözlettel: dr. Kóbor József PTE ÁOK Onkoterápiás Intézet PTE Sugárvédelmi Szolgálat

Hírarchívum