Hírek

Egyéb hírek - 2012. január 5, csütörtök

Pályázati kiírás Berde Botond ösztöndíjra

Az Egyetemünk díszdoktora, Berde Botond (Basel) professzor által 1997-ben alapított, fiatal kutatók támogatási alapjának 2012. évi ösztöndíjára pályázatot hirdetünk az alábbi feltételekkel:
Az ösztöndíj rövid (néhány hetes), továbbképző jellegű, metodikai tanulmányutat tesz lehetővé az alábbi nyugat-európai országok valamelyikében:
Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Svájc, Svédország.
A pályázó a pályázat benyújtásakor még nem töltötte be a 37. életévét.
Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a sikeres, a jövőre nézve ígéretes tudományos munkásság, amelyről beszámolók már nemzetközi folyóiratokban is megjelentek.
A pályázó írásban vázolja munkatervét (kísérleti terv, metodika elsajátítása, stb.).
A sikeres pályázó hazatérése után tevékenységéről írásban számol be. 
Kongresszuson, vagy szimpóziumon való részvételre nem lehet pályázni.
Az ösztöndíj összege 5000 svájci frank. Évente egy ösztöndíj adható ki.
Pályázatok benyújthatók a PTE ÁOK Dékáni Hivatalához  2012. április 10-ig.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

- pályázati kérelem, megjelölve a fogadó intézmény címét és a fogadó fél nevét,

- fogadókészséget igazoló levél,

         - a pályázó szakmai életrajza,

 - munkaterv,

          - nyelvtudás igazolása.

A pályázatokat Berde Botond professzor úr egyetértésével kijelölt kuratórium bírálja el. A sikeres pályázó tanulmányútját 2012. május közepe után kezdheti meg.
 

Pécs, 2012. január 5.

                                                             

Dr. Schneider Imre s.k.
                                                            professzor emeritus
                                                                       a kuratórium elnöke

 

Hírarchívum