Hírek

Dékáni tájékoztató - 2012. január 6, péntek

Kari Tanácsülés

2012. január 12-én 15:00 órakor a PTE ÁOK IV.sz. (Dr. Flerkó Béla) Tantermében

PTE/509-1/2012. (10)

 

Meghívó

 

2012. január 12-én(csütörtökön) 15 órakor az ÁOK

Központi Épületének Dr. Flerkó Béla (IV. sz.) Tantermében tartandó

Kari Tanácsülésre.

 

 

Napirend:

  1. 1. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése.

Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

  1. 2. Egyetemi magántanári cím adományozása.

Előadó: Dr. Komoly Sámuel egyetemi tanár

  1. 3. Címzetes egyetemi docensi cím adományozása.

Előadó: Dr. Horváth Örs Péter egyetemi tanár

  1. 4. A PTE ÁOK egyetemi adjunktusi és egyetemi tanársegédi kinevezési   követelményrendszerének módosítása.

Előadó: Dr. Szekeres Júlia egyetemi tanár, a Szakmai Előmeneteli Bizottság elnöke

  1. 5. Bejelentések.

 

Az 1., és a 4. sz. napirendi pontok anyaga 2012. január 6-tól az alábbi linken és az Orvoskari Könyvtárban tekinthető meg.

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

 

Pécs, 2012. január 05.

Üdvözlettel:

Dr. Miseta Attila s.k.

dékán

 

 

Hírarchívum