Hírek

Dékáni tájékoztató - 2012. február 6, hétfő

Sólyom László ösztöndíj - külföldi kutatás TDK hallgató számára

Tisztelt Kollégák!

 

Kérem, hogy az érdeklődők illetve az ösztöndíjra javasolt TDK hallgató személy nevét és email-címét a mai nap során legyenek kedvesek számomra elküldeni (peter.balogh@aok.pte.hu).

 

Tisztelt Szakmai Bizottsági Elnökök és Elnökhelyettesek!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Sólyom László – az Országgyűlés által a volt köztársasági elnököknek felajánlott karitatív lehetőséggel élve – úgy döntött, hogy a tavalyi alkalomhoz hasonlóan idén is 4 kiemelkedően tehetséges, 35 évnél nem idősebb korú fiatal számára egy évi külföldi tanulmányútra havi 2000 EUR-nak megfelelő ösztöndíjat ajánl fel. Az ösztöndíjra pályázó fiatalnak a külhoni tanulmányaira részletes munkatervet kell készítenie, és a tanulmányútnak megfelelő nyelvből magasfokú ismeretekkel kell rendelkeznie.

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) egy főt javasolhat az ösztöndíj elnyerésére, ezért kérem, hogy szakmai bizottságonként tegyenek javaslatot egy személyre, akit alkalmasnak ítélnek az ösztöndíjra a fent leírtak alapján. Fontos, hogy olyan fiatalt jelöljenek, akinek már jelentős szakmai eredményei vannak, továbbá szándékában áll külföldre utazni, és van ehhez megfelelő nyelvtudása is.

 

Kérem, hogy készítsenek fél-egy oldalas – egy oldalnál semmiképpen nem hosszabb –  ajánlást a jelölt eddigi eredményeinek bemutatásával a szakmai bizottság által kiválasztott személyről, továbbá feltétlenül küldjék meg a jelölt önéletrajzát pontos elérhetőségekkel (e-mail cím, mobiltelefonszám).

 

Az OTDT szakmai bizottságaitól a tehetséges fiatalok jelölését 2012. február 8-ig (szerda) várjuk az otdt.titkarsag@ofi.hu email címre. Ezt követően az OTDT Vezetői Értekezlete választja ki azt az egy (azaz 1) fiatalt, akit a fenti ösztöndíjra az OTDT ajánl.

 

Több szervezettől kértek jelölést, és közül választanak ki összesen 4 fiatalt.  Az eljárás során nem minden jelölttől fogja Sólyom László bekérni a további vizsgálathoz szükséges munkatervet.

 

Együttműködésüket köszönve, üdvözlettel:

Prof. Dr. Szendrő Péter

az OTDT elnöke

Hírarchívum