Hírek

Dékáni tájékoztató - 2012. február 7, kedd

PTE ÁOK posztdoktori ösztöndíj

Az ösztöndíj célja:
A PTE ÁOK-n PhD fokozatot szerzett fiatal (35 év alatti) oktató-kutatók megtartása.

Támogatandók köre:
A PTE ÁOK-n PhD képzésben részt vett fiatal (35 év alatti) oktató-kutatók, akik a pályázat beadási határidejéig PhD fokozatukat vagy már megszerezték, vagy a PhD védés folyamatát megindították. A fentiekkel azonos feltételekkel pályázhat az is, aki a PTE ÁOK-n végzett és szerzett PhD fokozatot de átmenetileg nem áll a PTE alkalmazásában (vagy más alkalmazásában áll) és vissza akar térni a PTE alkalmazásába és ezt a szándékát a pályázat benyújtásával kifejezi.

Támogatás időtartama:
A támogatott személy határozott idejű (12 hónap) alkalmazása és/vagy kutatási támogatásban részesítése. Egy pályázó legfeljebb egymást követő három évben részesülhet támogatásban.

Támogatás formája:
Amennyiben a támogatott személy a pályázat benyújtásakor nem áll a PTE alkalmazásában úgy a pályázat elnyerésével egy évig (12 hónapra) havi bruttó 195 ezer Ft illetményben részesül. A pályázat benyújtásakor a PTE alkalmazásában lévő PhD-vel rendelkező fiatal oktató-kutatóknak a havi illetmény nem jár.
Fentiekben foglaltak mellett, a támogatott személy a pályázat időtartamára (12 hónapra) egyszeri maximálisan 1 millió Ft kutatási támogatasban részesül, ami a következő kategóriákban használható fel: anyagköltség, kísérleti állatok beszerzése és tartása, illetve maximum 100 ezer Ft konferencialátogatásra.

Támogatás mértéke:
Személyenként és havonta bruttó 195 ezer Ft illetmény és/vagy egyszeri maximálisan 1 millió Ft kutatási támogatás.
(Egyidejűleg legfeljebb 20 fő részesülhet ebben a támogatásban, tehát a támogatás éves keretösszege maximálisan: 195.000 Ft × 12 hó × 20 fő + 1.000.000 Ft × 20 fő = 66.800.000 Ft). Támogatás forrása: a PTE ÁOK saját bevétele.

Feltételek:

  1. PTE ÁOK/KK-n szerzett PhD fokozat megléte, vagy annak védési folyamatának igazolt megindítása.
  2. A támogatás odaítélésének feltétele benyújtott pályázat elfogadása.
  3. A pályázatot a dékáni vezetés írja ki minden év március 31-ig, április 30-i beadási határidővel és szeptember 30-ig október 31-i beadási határidővel.
  4. A pályázatok elbírálása május 30-ig és november 30-ig történik meg, a támogatás nyújtásának kezdő hónapja: június, ill. december.
  5. Az alkalmazotti jogviszony megszűnése vagy tartós távolléti státusszá alakulása automatikusan a támogatás megszüntetésével jár.
  6. Beküldendő: a) A PhD értekezés címe és védésének időpontja, b) max. 1 oldalas munkaterv költségvetéssel, c) A pályázó folyóiratcikkjeinek listája (csak teljes cikkek sorolhatók fel, absztraktok/konferenciakötetben megjelent anyagok nem), d) támogató levél a pályázó témavezetőjétől és a befogadó intézet vezetőjétől.

A pályázatokat kérjük Prof. Dr. Koller Ákos tudományos dékánhelyettes Úrhoz benyújtani.

Köszönettel:
Dékáni Hivatal

Hírarchívum