Hírek

Pályázati hírek - 2012. március 27, kedd

Digitális tananyagok révén újul meg a magyar orvosképzés

A magyar orvosképzés egésze számára jelentős előrelépést jelentenek azok a digitális tananyag-fejlesztési programok, amelyek az Új Széchenyi Program keretében valósulnak meg pécsi szakmai vezetéssel. A három, fogorvosi, gyógyszerésztudományi és általános orvosképzés területén zajló többnyelvű digitális tananyag fejlesztések korszerű, nemzetközi viszonylatban is versenyképes tudásbázist biztosítanak a hallgatók részére és fokozhatják a magyar orvosképzés külföldi népszerűségét is.
A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottságának székházában tartották március 26-án annak a három pályázatnak a projekt indító találkozóját, amelyek révén a magyar orvosképzésben résztvevők a jövőben a lehető legkorszerűbb digitális tananyag révén sajátíthatják majd szakmai tudásuk alapjait. A három pályázat pécsi vezetéssel valósul meg, ám a tananyagok kidolgozása nemzetközi összefogásban, budapesti, debreceni, marosvásárhelyi és szegedi szakemberek bevonásával történik az elkövetkező két év során.
A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0016 sz. pályázati projektrévén a gyógyszerészi kémia, a gógyszertechnológia és biofarmácia, a gyógyszerészet, valamint farmakognózia területein készülnek naprakész tananyagok Dr. Perjési Pál, a PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi Szak vezetője vezetésével; a PTE ÁOK oktatói és kutatói mellett a munkában Debreceni Egyetem és a Marosvásárhelyi Orvos  és Gyógyszerészeti Egyetem szakértői is részt vesznek. A végeredmény olyan tananyag lesz, amely naprakészsége és színvonala révén a külföldi hallgatók Pécsre és Magyarországra csábításában is jelentős szerepet játszhat.
Hiánypótló, az egész magyar fogorvosképzést megújító digitális tananyagot készítenek a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Fogászati Klinikájának oktatói a Semmelweis Egyetem és a Nordex Kft. Dialóg-Campus Kiadó részvételével, az elkészült tananyagot mind a budapesti, mind a pécsi, mind a szegedi fogorvosképzésben felhasználják majd.
A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0095 sz. pályázat révén megvalósuló fejlesztésre azért is nagy szükség van, mert az ennek során létrehozásra kerülő 21 tananyag jelenleg egyáltalán nem létezik digitális formában és beszerzésük sem lehetséges. A PTE ÁOK Fogászati Klinikájának igazgatója, Dr. Nagy Ákos vezetésével megvalósuló projekt átfogja a magyar fogorvos oktatás elméleti tárgyainak jelentős részét, valamint a gyakorlati tárgyak kisebbik részét, többek között a fogorvosi anatómiát, fogpótlástant, szájsebészetet, avagy gyerekfogászatot, fogszabályozást és megtartó fogászatot.
Az orvosképzés egésze során, az elsőtől egészen az ötödik évig használhatóak lesznek azok a digitális tananyagok, amelyeket a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0094 sz. pályázat keretében készítenek el a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának oktatói a Szegedi Tudományegyetem és Debreceni Egyetem szakmai segítségével és a Nordex Kft. Dialóg-Campus Kiadó együttműködésével. A korszerű tananyagot a debreceni, pécsi és szegedi orvosképzésben hasznosítják majd.
A három nyelven – angol, magyar, német – elkészülő digitális tananyagok újszerűségük miatt hiánypótló szerepűek, és nem csupán a magyar nyelvű orvosképzés korszerűsítésében, hanem a külföldi hallgatók Magyarországra vonzásában is jelentős szerepet játszhatnak majd. A Prof. Dr. Komoly Sámuel, a PTE ÁOK Neurológia Klinika intézetvezetőjének vezetésével zajló tananyagfejlesztés az emberi életfolyamatok idegi szabályozásának területén hoz létre naprakész digitális tananyagokat.
A három, összesen mintegy 285 millió forintból megvalósuló fejlesztési program eleve több nyelven, a magyar mellett angolul és németül zajlik, amely révén a magyar orvosképzés a magyar nemzetgazdaság egésze számára jelentős bevételt hozó külföldi hallgatók Magyarországra vonzásában is még jobb eredményeket érhet el. A korszerű digitális és interaktív tananyagok 2014 márciusára készülnek el.

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum