Hírek

Pályázati hírek - 2002. december 28, szombat

Ágazati egészségügyi kutatási pá

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium egészségügyi tudományos kutatási pályázatot ír ki 2003-2005. közötti időszakra.

A pályázatot az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium pályázati lapján lehet benyújtani 500 ezer--2,5 millió Ft közötti éves támogatásra. Kiemelt támogatásban részesülhetnek: -- azon kutatócsoportok, melyek nemzetközi szintű tudományos teljesítményük alapján eséllyel pályázhatnak EU által kiírt kutatási pályázaton, -- azon klinikai kutatások, melyeket elméleti intézeti-klinikai tudományos együttműködésben kívánnak elvégezni, -- új gyógyeljárások, hazai diagnosztikai alkalmazását szolgáló klinikai kutatások. Pályázati prioritások: -- leggyakoribb, és korai halált okozó betegségek kutatása; -- a betegségek pathomechanizmusával kapcsolatos, új diagnosztikai és terápiás eljárásokra irányuló molekuláris biológiai és genetikai kutatások; -- népegészségügyi, epidemiológiai kutatások; -- mentális higiéniai kutatások; -- Csont és Izület Évtizede EU programhoz kapcsolódó pályázatok; -- életminőség javító tényezők kutatása; -- környezeti tényezők, az emberi szervezettel érintkezésbe lépő tényezők egészségrontó hatása, azok megelőzése. Mindazon egészségügyi kutatásokkal foglalkozó kutatók pályázhatnak, akiknek nincs témavezetőként elfogadott, folyamatban lévő Egészségügyi Minisztérium-i kutatási pályázatuk. A pályázati űrlap a kutatóhelyeken (egyetemek, országos intézetek, kórházak) és az Egészségügyi Tudományos Tanács Titkárság Kutatásszervezési Osztályán szerezhető be (1051 Budapest, Arany János u. 6-8. 337-es szoba), valamint letölthető a Minisztérium honlapjáról http://www.eszcsm.hu MS Word 97 formátumban. A pályázatnak 2003. február 15-ig kell beérkeznie a következő módok valamelyikén: -- a kerekes.andor@eum.hu címre -- e-mail-hez csatolva, -- az ETT Kutatásszervezési Osztály fenti címére hajlékony lemezen, vagy -- 2 példányban kinyomtatva. A pályázatok elbírálási határideje: 2003. május 31. A pályázat utolsó oldala (Nyilatkozat) mindenképpen írásban küldendő be!

Hírarchívum