Hírek

Hivatalos közlemények - 2012. április 3, kedd

Kisfaludy Lajos Alapítvány pályázati felhívása

Tisztelt Kollegák!

A Kisfaludy Lajos Alapítvány Díját, amely a modern gyógyszerkutatással (szintézis, analitika, hatóanyagok biológiai vizsgálata) kapcsolatos nívós publikációs tevékenységet hivatott jutalmazni, 2012-ben is kiadjuk. A Díjra ennek a levélnek címzettei, egyetemi tanárok, kutatóintézet-vezetők terjeszthetik fel olyan munkatársukat, akinek 2011-ben betöltött életkora nem haladja meg a 38 évet. Kérjük, hogy egy intézetből (egyetemek esetén egy tanszékről) csak egy, az adott intézeten belül a legjobbnak ítélt publikációval pályázzanak. Megosztott díjra benyújtott felterjesztéseket nem bírálunk el. A felterjesztéseket elektronikus formában legkésőbb 2012. április 30-ig kérjük beküldeni a szilvia.bosze@gmail.come-mail címre.
A felterjesztés tartalmazza a következőket:

     2011-ben nyomtatásban megjelent publikáció, amelynek szerzője/társszerzője a felterjesztett. (A csak on-line megjelent, oldalszám nélküli dolgozatokkal a következő évben, a nyomtatásban történt megjelenés után lehet pályázni.)
     A felterjesztett rövid szakmai életrajza (amely a korhatár miatt tartalmazza a jelölt születési dátumát).
     Egy oldalnál nem hosszabb ismertető a felterjesztett szerepéről a publikáció kísérleti/elméleti munkájában, valamint a publikáció megírásában.

A publikációk bírálatát titkos szavazással, pontozásos módszerrel a Kisfaludy Lajos Alapítvány kuratóriumának tagjai végzik el. A legtöbb pontot elért pályamű kapja az első díjat; a Kuratórium által legjobbnak ítélt esetleges további publikációk szerzői is kaphatnak díjat. A díjazottak egy Kisfaludy Lajos portréját ábrázoló érmet kapnak, valamint - az utóbbi évek gyakorlatát követve - pénzbeli támogatásban is részesülnek.

A díjátadásra előadói ülés keretében 2012. június 20-án kerül sor a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. épületében. Az ülésen az első díjat elnyert pályázót, valamit még egy, a Kuratórium által kiválasztott díjazottat előadás tartására hívjuk meg.

Budapest, 2012. április 2.

Dr. Bősze Szilvia
A Kisfaludy Lajos Alapítvány titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírarchívum