Hírek

Egyéb hírek - 2012. április 16, hétfő

L'ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj a Nőkért és a Tudományért

A L'ORÉAL Magyarország és a Magyar UNESCO Bizottság – a Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért – útján, a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével – idén már tizedik alkalommal hirdeti meg ösztöndíjpályázatát a nemzetközi L'ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE program szellemében, 2012. évre.

A pályázat neve: L'OREAL -UNESCO MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ a Nőkért és a Tudományért

Az ösztöndíj célja, hogy a fiatal tudós nőket és kutató szakembereket kiemelkedő és gyakorlatba vehető tudományos eredmények elérésére serkentse, továbbá ösztönözze és előmozdítsa a magyar nők helyzetét a tudományos és kifejezetten kutatói pályán, a legkülönbözőbb kutatási területeken.
A L'ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj feltételrendszere: A pályázaton a Magyar Köztársaság területén az állami felsőoktatási intézményekben, ezek kutató intézményeiben, és az MTA kutatóintézetekben dolgozó, magyar állampolgárságú, az alább megjelölt tudományterületek valamelyikén tudományos kutatással foglalkozó nők vehetnek részt:

1/ természettudományok, élettudományok

2/ anyagtudományok

A 2012. évi pályázat 3 ösztöndíj-támogatást tartalmaz:

A) 30 év alatti (vagy 2012-ben 30. életévüket betöltő), doktori (PhD) képzésben részt vevő kutató, vagy a közelmúltban PhD fokozatban részesített nők pályázhatnak egy 3500 eurós ösztöndíjra.

B) 40 év alatti (vagy 2012-ben 40. életévüket betöltő), doktori (PhD) képzésben részt vevő kutató, vagy a közelmúltban PhD fokozatban részesített nők pályázhatnak egy 3500 eurós ösztöndíjra.

C) 55 év alatti (vagy 2012-ben 55. életévüket betöltő), jelentős kutatási részeredményeket elért, illetve kiemelkedő fontosságú eredményeket ígérő kutatásban résztvevő nők nyújthatnak be pályázatot egy 4000 eurós ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjak odaítéléséről – a Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért – keretei között tudományos, szakmai zsűri dönt.

A zsűri elnöke Dr. Ádám Veronika, akadémikus;
tagjai: Dr. Ránky Katalin, vegyészmérnök, a L'ORÉAL Magyarország vezérigazgatója,
Dr. Hollósi Miklós, egyetemi tanár, ELTE Szerves Kémiai Tanszék,
Dr. Kondor Imre, egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Fizikai Intézet,
Dr. Hunyady László
egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet.

Bővebb információ: http://mta.hu/osztondijak/loreal-unesco-magyar-osztondij-a-nokert-es-a-tudomanyert-129497/

Kontakt: Sasvári Tünde
tel: 438-2236
email: tsasvari@hu.loreal.com

A Pályázat postára adásának határideje:
2012. május 20.

A Pályázatok elbírálási határideje:
2012. július 30.

Hírarchívum