Hírek

PhD és habilitáció - 2012. június 7, csütörtök

Dr. Markó Katalin PhD védése

PhD védés

Dr. Markó Katalin „A dinamikus véletlen pont korrelogram által kiváltott potenciálok”
című PhD értekezésének 2012. június 22-én (péntek) 11 órakor a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének tanácstermében (Pécs, Szigeti u. 12.) tartandó nyilvános vitája.

A Bizottság összetétele:
elnök:
Dr. Janszky József D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)
tagok:
Dr. Balás István Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)
Dr. Faludi Béla Ph.D egyetemi adjunktus (PTE ÁOK)
opponensek:
Dr. Nagy Ferenc Ph.D egyetemi magántanár (Kaposvár)
Dr. Sáry Gyula Ph.D egyetemi docens (SzTE)

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum