Hírek

Hallgatói hírek - 2003. február 21, péntek

TDK Konferencia, Eredmények

Rövid összefoglaló

Tisztelt TDK Hallgatók, Témavezetők! Február 20-án tartottuk meg a 2003. évi konferenciánk eredményhirdetését. Az eredményhirdetésen megjelent prof. dr. Lénárd László Dékán, prof. dr. Kosztolányi György az Orvos és Egészségtudományi Centrum Elnöke és prof dr. Csernus Valér Oktatási Dékánhelyettes. A dékáni és elnöki üdvözlő beszédek után Dr. Miseta Attila TDK Elnök ismertette a konferencia főbb statisztikai adatait. Eszerint hat témakörben, 10 szekcióban mutattak be összesen 85 előadást. ?Eredmények? mellékletünkben megtalálható az egyes szekciók rangsorolása és a zsűrik összetétele. Idén először az elméleti témakörökben Dékáni I. Díjat, a klinikai témakörökben Centrum Elnöki I. díjat kaptak az abszolút első helyezettek. Dékáni, vagy Centrum Elnöki első díjban részesültek: Czömpöly Tamás VI. évf., Kiss Balázs III. évf., László Kristóf IV. évf., Tamás Andrea VI. évf., Petró Kata VI. évf., Dömös Péter VI. évf és Ezer Kinga IV. évf.. Az előadók több mint 60%-át díjaztuk. A nettó díjalap meghaladta a 800 000Ft-ot. Köszönjük a Szemészeti Társaság (prof. dr. Kovács Bálint), a CSAKOSZ (prof. dr. Nagy Lajos), a Nukleáris Medicina Társaság (dr. Zámbó Katalin) és a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológia Intézete (prof. dr. Repa Imre) (2db) a különdíj felajánlásait. Ezeket sorrendben Juhász Szilvia VI. évf., Tóth Ildikó VI. évf., Bálint Ágnes VI. évf., Bartis Domokos VI. évf., Kovács Árpád és Lakosi Ferenc VI. évf. érdemelte ki. A Debreceni OTDK-ra összesen 24-en (témakörönként négyen) jutottak tovább (lásd ?Eredmények? melléklet). A XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Orvostudományi Szekcióját a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara rendezi: 2003. április 2-5 között. Két hallgatót delegálunk a Marosvásárhelyi Magyar Diákok TDK konferenciájára: Tóth Krisztián V. évf. (holtversenyben 4-5. helyezett a 2. témakörben) és Dávid Éva V. évf. (a 4. témakör 5. helyezettje). A konferencia előadásai rendben zajlottak. A zsűrik és a szekció elnökök szinte kifogástalanul látták el feladatukat. Működésüket köszönjük! Ugyancsak köszönettel tartozunk az Egyetemi Nyomda dolgozóinak és a takarítószemélyzetnek! Sajnos voltak ?-könnyen elkerülhető- problémák az előadások vetítéseivel kapcsolatban. Szinte hihetetlen de igaz, hogy az oktatástechnika nem rendelkezik ?egy bambuszmutogatón kívül- pointerekkel. Mintha abban is problémák mutatkoznának, hogy mikor és hol van szükség a bemutatóeszközökre. A ?jó öreg? technikai gondok persze tovább kísértenek. Alapvetően szervezési problémának tűnnek mindezek: lehetséges, hogy túl sokan involváltak az előadások bejelentésében, bonyolításában, s köztük a kommunikáció nem a legjobb? Az előadók számára tanulság, hogy az előadást megelőző szünetben le kell ellenőrizni, hogy a file megfelelően vetíthető formában van-e a számítógépen! Lehetőleg ne használjunk tömörített file-t: előfordult, hogy a gépen nem volt megfelelő tömörítőprogram. A konferencia látogatottsága javítható! A jövőben a ?pontvadászat? helyett inkább a tényleges TDK munkát helyezzük előtérbe. Így a formális TDK tagságot ?ami jelenleg sajnos élő probléma csakúgy mint a formális témavezetőség- megkíséreljük a minimumra szorítani. Jelenséggé vált az, hogy az előadó -a társaival együtt- közvetlenül az előadása után kivonul. Ezt udvariatlanságnak értékeljük és a jövőben valószínűleg 1 pont levonásával ?honoráljuk?! Kritikák a mi részünkre is érkeztek: ilyen pl. az, hogy a szekció elnökök mellett a titkárok neve is feltüntetendő. A témavezetőt a szekció előadásainak a felsorolásánál is fel kellene tüntetni. A konferencia könyv nem tartalmazott intézetek és klinikák szerinti beosztást. Egyes zsűrik korrektnek tartották a jelenlegi pontozási rendszert, más zsűrik több szabadságot kívántak. Saját tapasztalatunk szerint a korábbiaknál egyöntetűbb volt a pontozás: meg fogjuk találni a megfelelő középutat! Az eredményhirdetést kissé elhúztuk. Az Orvoskari Hírmondóban hamarosan részletesen beszámolunk a konferenciáról és a Tudományos Diákkör terveiről. Köszönettel, TDK Elnökség

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum