Hírek

Intézeti hírek - 2012. szeptember 10, hétfő

In Memoriam Dr. Gömöri Éva

            Tudtuk, hogy beteg, mégis döbbenettel fogadtuk a hírt: Med. Habil. Dr Gömöri Éva docens, a Pathologiai Intézet Neuropathologiai Tanszékének vezetője 2012. szeptember 1-én, hosszantartó - súlyos betegség után, elhunyt. Halála óriási csapás családjának, férjének és gyermekeinek, de – ezzel nem összehasonlítható módon – tátongó űrt eredményezett nem csak a Pathologiai Intézet szakmai – oktatási tevékenységében, de országosan is a neuropathologia szakma fenntartásában és a szakterület művelésében.

            Gömöri Éva 1987-ben szerzett általános orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetem. Neurologia irányú érdeklődése már hallgató korában kitűnt, a Neurologiai Klinikán végzett munkája eredményeként demonstrátori kinevezést nyert. A neurologiai betegségek mélyebb, pathologiai szintű vizsgálata miatt választotta a Pathologiai Intézetet 1987-ben, mely egyetlen munkahelye maradt. Az 1991-ben szerzett Kórbonctan-Kórszövettan szakvizsgát követően, tanársegédként végzett széles spektrumú pathologiai diagnosztika és oktatás mellett egyre intenzívebbé vált érdeklődése és tevékenysége a neuropathologiai diagnosztikában és kutatásban. A neurooncopathologia mellett a cerebrovascularis, neuroinfektiv, paraneoplasiás, demyelinizációs és neurodegenerativ cerebrális betegségek postmortális diagnosztikájával is foglalkozott. Ezen tevékenységek során kiváló kapcsolatot, csoportmunkát alakított ki az Idegsebészeti valamint Neurologiai Klinika munkatársaival és más szakterületi kutatókkal. Neurooncopathologiai kutatói munkájával nyert Ph.D. fokozatot 2000-ben, szakmai munkáját a 2006-ban megszerzett Neuropathologia szakvizsgával hitelesítette. Konzulensként működött nem csak a regionalis kórházak neuropathologiai problémáinak megoldásában, de az Országos Pszihiátriai és Neurologiai Intézet Neuropathologiai Laboratóriumának felkérésére is. Visiting Researcher-ként hosszantartó kapcsolatokat alakított ki neves külföldi intézményekkel, pl. a Department of Neuropathology, Institute of Neurology, UCL, rangos londoni intézettel, melynek eredményeként a Pathologiai Intézet által 2005-ben rendezett MPT Kongresszuson külön neuropathologiai szekció került megrendezésre, intenzív nemzetközi szakértői részvétellel. A szakmai munka minőségét jelzik az általa vezető- illetve társkutatóként elnyert és sikeresen abszolvált kutatási pályázatok valamint a jelentős publikációs aktivitás. Az országos elismertséget pedig az, hogy a Neurologiai Klinika a Pathologiai Intézettel közösen neuropathologia szakorvos képzési akkreditációt nyert el 2007-ben. Dr. Gömöri Éva 2008-ban nyert docensi kinevezést, 2008-2010 között a Pathologiai Intézet igazgató helyettese volt, 2010-ben habilitált. A Magyar Pathologus Társaság, Magyar Neuropathologus Társaság, Magyar Haemorheologiai Társaság, Magyar Neurooncologiai Társaság, International Academy of Pathology, European Society of Neuropathology tudományos társaságoknak volt tagja, a Clinical Neuropathology folyóirat bíráló bizottsági tagjaként működött. A kevesek egyikeként külön szakvizsgával is bíró neuropathologia további erősítésére a Pathologiai Intézet az intézeten belül működő, komplex diagnosztikai, kutatási- és posztgraduális oktatási bázist képzendő Neuropathologiai Tanszék létrehozását kezdeményezte 2009-ben, melynek vezetésével 2010-ben Dr. Gömöri Éva docenst bízta meg Rektor Úr;… ezzel párhuzamosan azonban már a sors is lépett.

Dr. Gömöri Éva elhivatott, lelkes, szuggesztív oktató volt, akit hallgatói nem csak szerettek, de tiszteltek is. Utánpótlás nevelési munkáját a nagyszámú tudományos diákköri és államvizsga munka mentori vezetése jellemzik. A Neuropathologia Tanszék vezetőjeként a Neurologiai Klinikával közösen hiánypótló ’Klinikai Neurológia’ graduális kurzust indított és tervezte a posztgradulis oktatás céljára neuropathologia jegyzet kiadását.

            Ez év júliusában még terveztük a jövőt, meghatároztuk Veled, mint az intézet oktatási főfelelősével, az őszi szemeszter oktatási feladatait, terveztük, hogy a neuropathologia már a Pathologia I kurzusban is bemutatkozik. Aztán augusztus elején csörgött a telefon, azt mondtad nem tudsz visszajönni szabadságodról, mert nem vagy jól, de – mély elkötelezettségednek megfelelően – szeptember 3-án mindenképpen jössz, mert kezdődik az oktatás és az szent. De Neked már nem csöngettek be erre a tanévre.

Drága Éva, a temető helyett itt és most búcsúzom Tőled a költő szavaival. A Pathologiai Intézet minden munkatársa nevében is köszönöm, hogy 25 éven keresztül együtt dolgozhattunk Veled, köszönöm emberségedet, pozitív attitűdödet, a nehéz helyzetekben reális tanácsaidat és nagyszerű szakmai munkádat. A Pathologiai Intézet az itt hagyott űrt nem tudja betölteni. Nyugodj békében.

 

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

(Juhász Gy.)

 

Dr Pajor László
PTE, Klinikai Központ, Pathologiai Intézet igazgatója

 

                                                                                                     
                                                                                              

 

 

Hírarchívum