Hírek

Dékáni tájékoztató - 2012. szeptember 24, hétfő

Meghívó a Bolyai ösztöndíjasok előadására

MTA PAB Székház, 2012. szeptember 27. 16.00

MEGHÍVÓ

A Magyar Tudományos Akadémia
Pécsi Területi Bizottság elnöke
tisztelettel meghívja Önt a
2012. szeptember 27-én (csütörtök) 16.00 órakor kezdődő Bolyai Ösztöndíjasainak előadássorozatának első előadására

Előadók

Bellyei Szabolcs      PTE ÁOK

Humán daganatokban termelődő fehérjék alap és alkalmazott klinikai kutatásai”

„A PTE ÁOK Biokémia és Onkoterápiás  Intézete hazai és nemzetközi kollaborációs kutatások keretében mintegy 30 éve kapcsolódott be a terhességi onkofetális fehérjék vizsgálataiba. Az együttműködések során 9 új méhlepényi fehérje izolálását, és fiziko-kémiai jellemezését végezte a munkacsoport. A molekuláris biológiai módszertanával 7 lepényi fehérje (PP13, PP17a, PP17b-Tip47, PP18a, PP18b, PP25-Hsp16.2, PP23-MPTIP) cDNS-ét izoláltuk placentáris génkönyvtárból. A cDNS-ek szekvenálását követően  meghatároztuk aminosav szekvenciájukat, -szerkezetüket, vizsgáltuk a különféle normál és patológiás (elsősorban daganatos) szövetekben detektálható expressziós profiljukat és a funkciójuk pontos tisztázása a mai napig folytatódik. Arra keresünk választ, hogy a vizsgált fehérjéknek szerepük lehet-e a daganatok diagnosztizálásában, terápiájában.”

 

Gyuris Petra             PTE BTK Pszichológia Intézet

„Gyermekek arcpreferenciái és a családi környezet”

„Vizsgálatunkban egy speciális számítógépes program segítségével a 3 és 10 év közötti gyerek szüleikről készült arcképeket 50%-ban illesztettük (morfoltuk) bele azonos nemű és korú átlagarcokba. A képekből különböző tablókat készítve a gyermekeket szimpátia alapján történő választásokra kértük meg. Kutatásunk célja megvizsgálni, hogy ebben  az életkorban a gyerekek képesek- e előnyben részesíteni a saját magukra illetve a szüleikre hasonlító arcokat más idegen arcokkal szemben. Feltételezzük, hogy választásaikat befolyásolja a szüleikkel való érzelmi kapcsolatuk.”

 

Szente Viktória         KE GTK

„Ökoélelmiszerek értékesítési stratégiája”

„A kutatás 2 éve alatt – a doktori értekezésem folytatásaként – az ökológiai élelmiszerek piacát az értékesítés oldaláról vizsgáltam, az optimális kínálati stratégia kialakítása volt a kutatás célja. A különböző élelmiszer-kiskereskedelmi tevékenységet végzők körében szakértői mélyinterjúkat készítettem, valamint rejtett üzletlátogatás keretében négyhavonta (egy éven át) kerestem fel az értékesítőhelyeket az ország több pontján. Az eredmények rámutattak, hogy az ökoélelmiszerek értékesítése némiképp visszaesett, amelyért a kiskereskedelmi üzletek kockázatkerülő magatartása is felelőssé tehető. Megfelelő választék nélkül a fogyasztói igények nem kielégíthetők, és ezért kínálati oldalról közelítő (push jellegű) értékesítési stratégia kidolgozására van szükség. A kutatás alapján az “alacsony ár”, a “helyi/regionális termék” és a “presztízs termék” stratégiák a hozzájuk rendelt in-store marketing elemekkel képesek a kedvezőtlen piaci folyamat irányának megfordítására.”

 

Bankó Zoltán           PTE ÁJK

„A munkavállaló egzisztenciális védelmének és a munkáltató foglalkoztatási szabadságának kollíziója a munkajogviszony megszüntetésének szabályozásában Magyarországon és az Európai Unióban”

„A munkajogviszony megszüntetés kutatásának helye a munkajogtudományi kutatásokban – Érdekek és szabályok a munkajogviszony megszüntetésekor - Életkor és munkajogviszony megszűnés, megszüntetés – Megállapodás és konfliktus a munkajogviszony megszüntetése során - A felmondás indokolása, a kötetlen és kötött indokolás alapkérdései – A bírósági jogalkalmazás jogfejlesztő szerepe – Atipikus munkajogviszonyok és megszüntetésük.”

 

Megtisztelő jelenlétére feltétlen számítok!

Kosztolányi György
az MTA r. tagja
a PAB elnöke

 

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum