Hírek

Hivatalos közlemények - 2012. szeptember 25, kedd

Pécs MJV Polgármesteri ösztöndíj

Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2012/2013. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi állandó lakhelyű, magyar állampolgárságú, vagy Pécs valamely testvérvárosában állandó lakhellyel rendelkező, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

A pályázat célja:

A kiemelkedő tanulmányi és kutatási eredményeket elérő hallgatók, illetve Pécs testvérvárosaiban élő magyar nemzetiségű tanulók támogatása.

Pályázatot nyújthat be:

Pécsi állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgárságú hallgató, aki a 2012/2013. tanévben valamely államilag elismert magyar vagy külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytat (BA/BSC, MA/MSC, osztatlan, PhD) és tanulmányi eredménye (korrigált kreditindex) a pályázat kiírását közvetlenül megelőző mindkét aktív félévében 4,51 átlag felett van. Pályázhat továbbá Pécs testvérvárosában állandó lakhellyel rendelkező, magyar nemzetiségű, magyar igazolvánnyal rendelkező hallgató, aki a 2012/2013 tanévben valamely államilag elismert magyar, vagy szülőföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytat.

A pályázathoz csatolni kell:

 • A pályázat beadását megelőző két félévre vonatkozó hallgatói törzslapot, melyet a felsőoktatási intézménnyel hitelesíttetni kell.
 • Az érvényes - beiratkozott - hallgatói jogviszonyról szóló igazolást.
 • A felsőoktatási intézmény támogató nyilatkozatát.
 • Országos felsőfokú tanulmányi versenyen elért eredményről szóló igazolást.
 • Kutatási, fejlesztési eredményeiről szóló jegyzőkönyvet.
 • Publikációs listát.
 • Felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványok hiteles másolatát.
 • Kiemelkedő művészeti, sport, közösségi tevékenységet igazoló dokumentációt.
 • Minden egyéb, a tanulmányokkal kapcsolatos, kiemelkedő eredményt bizonyító igazolást.

(A külföldön megszerzett bizonyítványok, oklevelek, stb. másolata mellé kérjük csatolni azok nyelvtanár által hitelesített magyar nyelvű fordítását!)

A pályázat elbírálásának menete:

 • A pályázatok beküldésének határideje: 2012. október 31.
 • A pályázatok beadási határidejét követő 30 napon belül Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága (a továbbiakban: OKUBI) megtárgyalja a beérkezett pályázatokat, majd javaslatot tesz a támogatottakra, és a támogatás mértékére.
 • Az OKUBI javaslata alapján Pécs város Polgármestere 15 munkanapon belül döntést hoz a támogatottak köréről.
 • A döntéshozó a beadott pályázatok minősége és mennyisége alapján az OKUBI véleményét figyelembe véve állapítja meg az egyes kategóriákra eső keret mértékét.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlanságot állít, vagy a pályázattal összefüggő tényt elhallgat.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a megítélt ösztöndíj legfeljebb egy naptári évre szól, és újabb támogatás ezen a jogcímen a pályázónak három éven belül nem adható. Amennyiben a pályázó előző évben részesült polgármesteri ösztöndíjban, kizárólag azok az eredmények vehetők figyelembe az adott évi pályázat során, amelyek az előző pályázatban nem kerültek beszámításra.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolható a pályázathoz.
 • A pályázatokról a döntést Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere hozza meg, mely minden pályázóra nézve kötelező.
 • Az elnyert ösztöndíj nem folyósítható, amennyiben a pályázó nem írja alá a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött ösztöndíjszerződést. A megítélt ösztöndíj felfüggeszthető vagy megvonható, amennyiben az ösztöndíjazott nem teljesíti vagy megszegi az ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségeit.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános.
 • A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.

Az ösztöndíj kiírása valamint az adatlap ezen a linken található!

 

Hírarchívum