Hírek

Hivatalos közlemények - 2012. október 10, szerda

Pályázati kiírás Berde Botond ösztöndíjra

 

Az Egyetemünk díszdoktora, Berde Botond bázeli professzor által 1997-ben alapított, fiatal kutatók támogatási alapjának 2013. évi ösztöndíjára pályázatot hirdetünk az alábbi feltételekkel:

 

-     Az ösztöndíj rövid (néhány hetes), továbbképző jellegű, metodikai tanulmányutat tesz lehetővé az alábbi nyugat-európai országok valamelyikében: Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Svájc, Svédország.

-     A pályázó a pályázat benyújtásakor még nem töltötte be a 37. életévét.

-     Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a sikeres, a jövõre nézve ígéretes tudományos munkásság, amelyrõl beszámolók már nemzetközi folyóiratokban is megjelentek.

-     A pályázó írásban vázolja munkatervét (kísérleti terv, metodika elsajátítása, stb).

-     A sikeres pályázó hazatérte után tevékenységérõl írásban számol be.

      -    Kongresszuson vagy szimpóziumon való részvételre nem lehet pályázni.

Az ösztöndíj összege 5000 svájci frank, évente egy ösztöndíj adható ki.

Pályázatok benyújthatók a PTE ÁOK Dékáni Hivatalába 2013. április 2-ig.

 A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:
- pályázati kérelem, megjelölve a fogadó intézmény címét és a fogadó fél nevét,
- fogadókészséget igazoló levél,
- a pályázó szakmai életrajza,
- munkaterv,
- nyelvtudás igazolása.

A pályázatokat a Berde Botond Professzor Úr egyetértésével kijelölt kuratórium bírálja el. A sikeres pályázó tanulmányútját 2013. május 14. után kezdheti meg.

                                                            

            Dr. Schneider Imre s.k.

                                                                            emeritus professzor

                                                                            a kuratórium elnöke

 

 

 

Hírarchívum