Hírek

Egyéb hírek - 2012. november 28, szerda

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökének 27/2012 (IX.24) számú határozata

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. § - ában és a   Magyar Tudományos Akadémia elnökségének 32/2009. (VI.23.) számú állásfoglalásában biztosított jogkörénél fogva a  Magyar Tudományos Akadémia Elnöke a  Magyar Tudományos Akadémia költségvetési fejezetben rendelkezésre álló költségvetési támogatással, illetve egyéb közcélú kutatási támogatással megvalósuló kutatási tevékenységgel kapcsolatos tudományos művek közzétételének rendjére vonatkozó alapelveket a mellékelt határozatban és csatolt mellékletekben határozta meg.

2013. január 1-től megjelenő tudományos műveket az MTA elvárása  szerint elérhetővé kell tenni az MTA és/vagy OTKA  finanszírozott kutatócsoportoknak!

  - vagy Open Access lapban kell megjelentetni

  - ha nem Open Acces a folyóirat, a csatolt szerződéseket a szerzőnek kitöltve az újságnak el kell küldeni (corresponding author), majd  megjelenés után Repozitóriumba kell feltölteni És az MTMT-ben a webcímet (URL) megadni.

  - A Repozitórium lehet Intézményi (PTE) vagy az MTA un. REAL Repozitóriuma.

A levél alapján ez az Intézményi MTMT adminisztrátor feladata.
Intézményi MTMT adminisztrátoroknak és könyvtárosoknak szerveznek  tájékoztatást ez ügyben.

PTE ÁOK-n Markó Tamás: (http://app.pte.hu/tk/szemely.php?id=11205)

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum