Hírek

Egyéb hírek - 2012. december 17, hétfő

Tempus IV., 6. pályázati felhívás

A pályázati felhívás célja az EU tagállamaiban, illetve a partnerországokban található felsőoktatási intézmények, hatóságok és szervezetek közötti többoldalú együttműködés elősegítése, középpontban a felsőoktatás reformjával és modernizációjával.

A tevékenységekre kizárólag intézménycsoportok (konzorciumok) pályázhatnak.

A pályázható tevékenységek két csoportra oszthatók:

— Közös Projektek: olyan alulról jövő kezdeményezésen alapuló projektek, amelyek célja az intézményi (egyetemi) szintű modernizáció és reform. A közös projektek célja az ismeretek átadása az EU és a partnerországok egyetemei, szervezetei és intézményei, valamint adott esetben a partnerországok jogalanyai között.

— Strukturális Intézkedések: olyan projektek, amelyek célja, hogy hozzájáruljanak a partnerországok felsőoktatási rendszerének fejlesztéséhez és reformjához, javítsák azok minőségét és alkalmazhatóságát, valamint hogy segítsék az önkéntes felzárkózást az Európai uniós fejlesztésekhez. A strukturális intézkedések a felsőoktatási rendszerek strukturális reformjának támogatását célzó beavatkozásokat és a nemzeti szintű stratégiai keret kidolgozását érintik.

Az elektronikus pályázati űrlapokat legkésőbb 2013. március 26-ig, brüsszeli idő szerint 12.00 óráig kell beküldeni. (A kiegészítő dokumentumokat postai úton is el kell küldeni az Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökségnek.)

A felhívás (magyar nyelven is) a következő címen érhető el: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2012/call_eacea_35_2012_en.php

További információ kérhető:

BEKE Márton
programkoordinátor
E-mail: marton.beke@tpf.hu
Tel.: +36 1 237 1300/237

 

Hírarchívum