Hírek

Pályázati hírek - 2013. február 5, kedd

A párizsi főpolgármesteri hivatal ösztöndíjai

 

A párizsi főpolgármesteri hivatal ösztöndíjai


A párizsi főpolgármesteri hivatal Párizs tudományos súlyának növelése érdekében 2003. óta minden évben számos külföldi kutatót fogad post-doc és szenior szinten annak érdekében, hogy a párizsi – költségvetési vagy önkormányzati szférába tartozó – laborok, kutatóhelyek egyikében dolgozva elősegítsék az adott intézmény nemzetközi kapcsolatainak erősítését.


A K+F és innováció területéért felelős főpolgármester-helyettes tavalyi nyilatkozata szerint felismerve a tudásgazdaságba való befektetés abszolút szükségességét, Párizs megduplázta az erre fordítható forrás nagyságát. Azaz már 1,75 millió eurónyi éves kerettel gazdálkodva évente 70-80 kutató fogadására van lehetőség.

A 2013-as pályázati fordulót Párizs városa meghirdette, a kizárólag elektronikus úton beaadandó pályázatok beadási határideje: 2013. február 28. 12:00

A pályázati lehetőség minden tudományterület számára nyitott, az elsődleges bírálati szempontok: a jelentkező szakmai előélete, a beadott munkaterv tartalma és minősége, a fogadó labor minősítése. A határidőig beérkezett pályázatokat Párizs városának tudományos tanácsa bírálja el, az eredményeket a nyár folyamán teszik közzé a város honlapján, de természetesen a nyerteseket személyesen is értesítik.

A jelentkezés feltételei:

Az ösztöndíjak kétharmadapostdoc, egyharmada szenior kutatók fogadását szolgálja. A post-doc kategória kritériuma az öt éven belül megszerzett PhD fokozat, az öt évnél régebbi szeniornak számít.

Az ösztöndíj mértéke:

  • 3-12 hónapos tartózkodásesetében post-doc kategóriában havi nettó 2500 EUR,
  • 2-6 hónapostartózkodásra szeniorok esetében havi nettó 3000 EUR.

A párizsi tartózkodás idejére a város fedezi az általános betegbiztosítást. Az utolsó havi ösztöndíj átutalásának feltétele egy körülbelül 15 oldalas jelentés elkészítése és beadása (angol vagy francia nyelven).

Az útiköltség fedezésére a jelentkező országának földrajzi elhelyezkedése alapján megállapított átalány szolgál, de a kifizetés előfeltétele a számla bemutatása. Szükség esetén a város segítséget tud adni a szálláskeresésben, de a szállás költségét az ösztöndíjasnak magának kell fedeznie.


A párizsi tartózkodást 2013. szeptember elseje és 2014. február 28-a között kell/lehet megkezdeni.

A fogadó laboratóriummal szembeni kitétel, hogy az Párizs közigazgatási területén működjön (azaz az ötjegyű irányítószám első két számjegye 75 legyen).

A jelentkezőnek saját országában működő kutatóhelyhez kell kötődnie, ott kell dolgoznia és életvitel szerűen tartózkodnia. A Franciaországban élő vagy dolgozó kutatók nem pályázhatnak!

Forrás, információ:

http://palyazatok.org/a-parizsi-fopolgarmesteri-hivatal-osztondijai/

Hírarchívum