Hírek

Pályázati hírek - 2013. február 26, kedd

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjra

 

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése. 

Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban.

Pályázók köre

Magánszemélyek: kutatók. Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki:

magyar állampolgár

PhD, illetve azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik a pályázat benyújtásakor a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos

kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.

Pályázhat nem magyar állampolgár is, ha kutatási témája magyarországi vagy a magyarsággal kapcsolatos kutatási feladathoz kötődik.

A pályázat részletei

Az ösztöndíj határozott időre - 1, 2 vagy 3 évre - szól.

2013-ban havi bruttó összege 124 500 Ft.

2013-ban az elnyerhető ösztöndíjak tervezett száma: 180. Ebből a korábban már ösztöndíjban részesültek, ismétlő ösztöndíjasok tervezett

száma: 36.

A pályázatok elbírálásáról 2013. június 7-ig kapnak értesítést a pályázók.

A pályázatot elnyert kutatók 2013. szeptember 1-jétől részesülnek ösztöndíjban.

 

A pályázat benyújtása

 

Pályázni az MTA Titkárság Informatikai Főosztálya által üzemeltetett elektronikus pályázati rendszer felhasználásával kell. A pályázat csak akkor érvényes, ha az előírt dokumentumokat 1 példányban, személyesen vagy postai úton is eljuttatja az alábbi címre: MTA Doktori Tanács Titkársága, 1051 Budapest, Nádor u. 7.

Rögzítési határidő: 2013. március 27. 16 óra

Információ:

http://mta.hu/cikkek/palyazati-felhivas-2013-131389

Hírarchívum