Hírek

Intézeti hírek - 2013. május 2, csütörtök

Korszerű pedagógiai módszerek tanítása c. képzés 2. sz. modul

A képzés célja


A gyógyszerész-, az egészségügyi- és orvosképzésben dolgozó nem pedagógus végzettségű oktatók oktatása, részükre korszerű pedagógiai ismeretek átadása.
A képzés időtartama
1. modul: 8 x 45 perc,

Helyszín:
PTE ÁOK Rókus utcai tömb (7624 Pécs, Rókus u. 2.) II. emelet, 8. előadó

Időpont:
2013. május 15., 900 – 1615
Résztvevők maximális létszáma: 20 fő
Előadók

  • Dr. Korpics Márta, PTE Oktatási Igazgatóság
  • Dr. Ács Péter, PTE

Pécsi Tudományegyetem
H-7624 Pécs Rókus u. 2.
Tel: 72/536-076, Fax: 72/536-387
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0016

2. modul
Oktatási cél: E-learning tananyag fejlesztés módszertana
Előadó: Dr. Korpics Márta, Dr. Ács Péter

2013. május 15. 900 – 1615 (4 x 90 perc)

1. A tananyag-készítés megváltott társadalmi kihívásai
1.1. Digital age
1.2. Motiváció
1.3. Hozzáférés
2. A digitális tananyag pedagógiai érvrendszere (konnektivizmus)
3. A tananyag-készítés stratégiája (intézményi és képzés-specifikus célok)
4. Tapasztalatok a tananyag-gyártásban (tárolás és hozzáférés, médiamix, content)
5. E-learning stratégiák a Coospace-ben
- Statikus site solution (példa)
- SCORM bázisú megoldások (PTE IGYK-KRE BTK TÁMOP digitális tananyag-példa)
- video bázisú tananyagok
6. Tesztelési módszerek
7. Tanulási folyamat szervezése
8. Tutorálás és blended formák

 

Jelentkezni lehet: zsuzsanna.rozmer@aok.pte.hu, vagy monika.kuzma@aok.pte.hu e-mai címeken.

Hírarchívum