Hírek

Sajtószoba - 2013. július 30, kedd

Töretlen a pécsi orvoskar népszerűsége

A PTE ÁOK büszke lehet a teljesítményére: egyedül növelte a felvettek számát Pécsett

Jelentősen növelte hallgatói számát a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara, egyedül a PTE karai közül. A növekedés annak fényében nem meglepő, hogy az orvoskar évek óta egyre több fiatalt vonz, ám a jelentkezési kedv nagymértékű visszaesése közepette remek eredmény.

Nem okozott gondot az államilag finanszírozott helyek feltöltése a pécsi orvoskaron, ahol úgy sikerült összességében mintegy tíz százalékkal növelni a felvettek számát, hogy a minőségi követelményekből sem kellett alább adni. A tavalyi évhez képest huszonhattal több államilag finanszírozott hallgató kezdi meg tanulmányait szeptemberben az orvoskaron, ami 2011-es számokhoz viszonyítva hetvennel több elsőévest jelent.

Az évek óta tartó kedvező trend ellenére egyáltalán nem volt biztos a további növekedés, hiszen a felsőoktatás átalakítása körüli bizonytalanságok miatt idén jelentősen csökkent a jelentkezők száma, tizenötezerrel kevesebben kívántak továbbtanulni, mint egy évvel korábban, kétéves távlatban pedig majdnem 50 ezerrel lett kevesebb jelentkező. Mindez a felvettek számának jelentős visszaesésével járt a felsőoktatás legtöbb területén; a PTE viszonylatában egyedül az orvoskar volt képes legyűrni a kedvezőtlen körülményeket, de országos szinten is kevés hasonló intézmény van.

Miseta Attila, a PTE ÁOK dékánja szerint az eredmény egyrészt annak köszönhető, hogy az egészségügyi képzést továbbra is támogatja a kormányzat, ám legalább annyira fontos, hogy a fiatalok érdeklődése is megmaradt ezen területek iránt, hiszen egy frissen végzett orvost, fogorvost, avagy gyógyszerészt nem fenyeget munkanélküliség – bár mindez sajnos több esetben azt jelenti, hogy a fiatal szakemberek külföldön próbálnak szerencsét piacképes tudásukkal. Az orvoskar első embere úgy véli, hogy az évek óta tartó növekedés másik oka abban keresendő, hogy nem adtak alább a minőségi képzésből; bár a ponthatárok csökkentése révén lehetőség lett volna még több hallgatót felvenni, inkább a szint megtartása mellett döntöttek. Egyfajta „egészséges konzervativizmus” jellemzi a kart ebből a szempontból a dékán szerint. A bejutáshoz szükséges pontszámok így is csökkentek némileg, ám mindennek elsődleges oka a pontszámítási módszer megváltozása.

Elsősorban az általános orvosi és a gyógyszerészeti szakok iránt nőtt az érdeklődés, fogorvosi szakra a tavalyihoz képest valamivel kevesebb hallgatót vettek fel államilag finanszírozott formában, ám ezt teljes mértékben ellensúlyozták az önköltséges helyekre felvettek. Tovább nőtt az érdeklődés a speciális orvosi biotechnológia mesterképzés iránt is, ahol 11 fő kezdi meg tanulmányait néhány héten belül.

Üröm az örömben, hogy míg az érdeklődés töretlen a pécsi orvoskar iránt, az anyagi lehetőségek évről évre romlanak. 2008 óta folyamatos az állami finanszírozás relatív csökkenése, mondja Miseta Attila, idén pedig jelentős csapást jelentett a tudományos normatíva csökkenése – miután a PTE nem kiemelt, hanem „csak” kutatóegyetemi címet kapott, így kevesebb ilyen forrás jut az orvoskarra is. A csökkenő támogatást a változatlanul népszerű idegen nyelvű képzésekből lehet részben kompenzálni, ám a hallgatók számát a minőség megtartása mellett nem lehet a végtelenségig növelni, ráadásul a pécsi orvoskar a többi magyarországi orvosképző intézményhez hasonlóan elsősorban a magyarországi orvosutánpótlás biztosításán dolgozik – szögezi le az orvoskar dékánja.

Bár az idegen nyelvű képzések felvételi eljárása még nem zárult le, az már biztos, hogy nem lesz gond a helyek feltöltésével, hiszen továbbra is négyszeres a túljelentkezés az angol és a német nyelvű képzési programokra, így a több mint 300 magyar fiatal mellett mintegy 400 külföldi hallgató kezdi meg szeptembertől tanulmányait az orvoskaron a világ minden tá­járól érkezve. Az egész ország gazdaságára ösztönzően ható idegen nyelvű orvosképzés további bővítése csak állami források bevonásával lenne megoldható, ám a magyarországi orvosképző helyek kitartó lobbizása és a deklarált kormányzati szándék ellenére egyelőre semmi sem történt ezen a téren.

Forrás: www.bama.hu

Hírarchívum