Hírek

Egyéb hírek - 2013. szeptember 18, szerda

Bolyai Ösztöndíjasok előadása/ Meghívó

2013. szeptember 26, 16.00 óra

MEGHÍVÓ
A Magyar Tudományos Akadémia
Pécsi Területi Bizottság elnöke
tisztelettel meghívja Önt a
2013. szeptember 26-án (csütörtök) 16.00 órakor
kezdődő Bolyai Ösztöndíjasok előadására


Előadók

Tilk Péter  PTE ÁJK
„A közösségi együttélés helyi szabályozásának lehetőségei - sajátosságok, visszásságok, problémák"

A helyi önkormányzatok 2012-től már nem alkothatnak szabálysértési tényállásokat a polgárok magatartásának szabályozására. Az új önkormányzati törvény alapján lehetőségük volt ún. 'tiltott, közösségellenes' magatartások meghatározására, majd az Alkotmánybíróságnak az e felhatalmazást adó törvényi szabályt megsemmisítő döntése után egy másik törvényi felhatalmazás alapján a 'közösségi együttélés alapvető szabályait' határozhatják meg. Az előadásban ez utóbbiak sajátosságait, visszásságait, egyes esetekben diszfunkcionalitását vizsgálom, figyelemmel arra, hogy e szabályok mennyiben felelnek meg az Alaptörvény alapvető jogokra vonatkozó szabályainak, a jogbiztonság alkotmányi elvárásának, a jogalkotásra vonatkozó szakmai követelményeknek. A prezentációban egyes, kifejezetten érdekes, néhol humoros helyi szabályozási elemek is bemutatásra kerülnek.


Bugyi Beáta  PTE ÁOK Biofizikai Intézet
„Sejtektől fehérjékig, fehérjéktől sejtekig: biomimetikus rendszerek”

A sejtváz összehangolt egységében a funkcionálisan eltérő mikrofilamentum hálózatok alapvető szerepet játszanak a sejtfolyamatok pontos térbeli és időbeli szabályozásában. A mikrofilamentumok esszenciális építőköve az aktin és a tropomiozin fehérje, amelyeknek számos izoformája létezik. A szerkezeti hasonlóság ellenére azonban ezek az izoformák funkcionálisan rendkívül eltérőnek mutatkoznak. Az aktin és tropomiozin izoformák funkcionális polimorfizmusa meghatározó a sejt sokszínű funkcionalitásának kialakításában, azok mennyiségi és minőségi egyensúlyának megbomlása gyakran a sejtfunkciók patológiás elváltozásaihoz és humán betegségek kialakulásához vezet. Kutatásaim során a mikrofilamentum rendszer aktin és tropomiozin izoformákhoz kapcsolódó szabályozását vizsgálom. Célom az aktin és tropomiozin izoformák közötti funkcionális csatolások hátterében álló molekuláris események felderítése, valamint az ezeket rekonstruáló in vitro biomimetikus modell rendszerek kidolgozása.  Az aktin és tropomiozin izoformák széleskörű előfordulása és nagyfokú specificitása egyedülálló lehetőséget biztosít gyógyászati eljárások kifejlesztésében. A biomimetikus modellek egyedi és értékes eszközei lehetnek a sejtváz fehérje izoformákhoz kapcsolódó diszfunkcióinak hátterében álló molekuláris mechanizmusok pontosabb megismerésének, valamint az ezeket szelektíven célzó komponensek azonosításában.

 

Kákai László  PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete
„Hálózatosodó vagy hálózatok nélküli civilek?”
Előadásomban a hálózatra illetve a hálózatosodásra koncentrálok, amely szó az utóbbi években nagyon népszerű fogalommá vált. A társadalmi szereplők s talán a polgárok különböző intézmények közötti kapcsolati hálókban, különböző kompetenciaszinteken más-más stratégiákat követve maximalizálják esélyeiket érdekeik és értékeik képviseletére. Ugyanakkor a hálózatok a célok összetettsége és a partnerek közötti kapcsolatok erőssége alapján nagyon különböző félék lehetnek, azaz nincs „eleve” jó megoldás. Előadásomban azt a kérdést járom körül, hogy a hazai civil szervezetek szintjén hogyan értelmezhető a szervezetek közötti hálózati kapcsolatok, mik alakítják azokat és mik a jellegzetességeik.

 

Helyszín: PAB Székház (Pécs, Jurisics M. u 44.)

Megtisztelő jelenlétére feltétlen számítok!


Kosztolányi György
az MTA r. tagja
a PAB elnöke

Hírarchívum