Hírek

Dékáni tájékoztató - 2013. szeptember 24, kedd

MTMT adatbázis feltöltés

Tisztelt Igazgató Asszony /Úr!

Hivatkozva az alábbi jogszabályokra, szabályzatokra:
• 2011. évi CCIV. Törvény a nemzeti felsőoktatásról,
• 387/2012 (XII. 19.) Kormány rendelet a doktori iskolákról
• 5/2011. valamint a 2/2013. számú PTE rektori utasításokra,
• PTE SZMSZ 13. és 48. sz. mellékletére,

valamint a PTE Belső Ellenőrzési Szervezet Ellenőrzési jelentése a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázis feltöltése követelményeinek teljesítésének ellenőrzése című 2013. szeptember 9-én kelt jelentésére kérem szíveskedjen az Intézet/Klinika valamennyi munkatársát felszólítani, hogy az ÁOK TAB rendszerében tárolt, de az MTMT rendszerbe még nem rögzített és más rendszerekből (WOS, Scopus, MATARKA stb.) nem exportálható 2007-2013 között keletkezett publikációk kézi felvitelét haladéktalanul el kell végezni.

Ezzel kapcsolatos kérdéseikkel Milánkovics Róberthez, az ÁOK MTMT adminisztrátorához fordulhatnak szeptember 30-ig! (Tel: 72-536-000/31549; robert.milankovics@aok.pte.hu).

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Miseta Attila
dékán

Hírarchívum