Hírek

Pályázati hírek - 2003. augusztus 12, kedd

Új kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségek

2003 július 23-án megjelent az OM új, alkalmazott kutatás-fejlesztési pályázati csomagja

2003 július 23-án megjelent az OM új, alkalmazott kutatás-fejlesztési pályázati csomagja, (www.om.hu kutatás-fejlesztés / műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok ) melyben elsősorban a következőkre hívnám fel a figyelmet: 2. A gazdaság innovációs képességének fejlesztését ösztönző pályázatok 2.1 Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása (TST) 2.2 A kutatás és innováció emberi erőforrásainak fejlesztése (EEF) 3. Tematikus kutatás-fejlesztési program 3.2.2 Biotechnológia alprogram (BIO) 1. témakör: Biomedicina, biofarmakológia, humán terápiás és diagnosztikai alkalmazások Humán diagnosztikai, terápiás eszközök és technikák alkalmazásának fejlesztése.3.2 Új biokémiai, molekuláris biológiai, biotechnológiai, genetikai módszerek, eljárások és eszközök kidolgozása, fejlesztése és bevezetése a nagy populációkat érintő betegségek szűrésére, megelőzésére és kezelésére. Alternatív sejt-, szöveti és állatkísérletes modellrendszerek kifejlesztése. A génterápia hazai alkalmazásának elindítása. Genomikai és pathogenomikai kutatások, valamint a kutatásokhoz nélkülözhetetlen adatbázisok, törzsgyűjtemények, sejtvonal- és génbankok létrehozása, fejlesztése. Humán bioinformatikai fejlesztések. 3.2.3 Elektronika, méréstechnika, irányítástechnika alprogram (EMI) 1. Rendszer- és alkalmazástechnika Vezeték nélküli (mobil) adatátviteli eszközök kísérleti alkalmazása, fejlesztésüket, üzemeltetésüket támogató speciális eszközök fejlesztése. Humán és nem humán orvosi és gyógyszerészeti mérőberendezések, terápiás és gyógyászati berendezések, segédeszközök, részegységek stb. kutatása és fejlesztése. Olcsó, speciális be- és kiviteli eszközök, kijelzők fogyatékkal élőknek, beszédfelismerő és beszédszintetizáló készülékek magyar anyanyelvűeknek, időskorúak életkörülményeit javító segédeszközök kutatása és fejlesztése. 3.2.5 Infokommunikációs technológiák és alkalmazások (IKTA) 1. témakör: Innovatív informatikai alkalmazások Animáció, grafika, képfeldolgozás, képfelismerés, kézírás felismerése, aláírás azonosítása; képfeldolgozást használó szakértői és döntéstámogató rendszerek stb. Web-technológiák: egységes felhasználói felületek, portálok; adattárház, adatbányászat; digitális könyvtár; adatbázis-elérési technikák; szabványok és szabványos megoldások kidolgozása stb. ,,E-learning'' alkalmazások: az egyetemi és főiskolai hallgatók önképzését segítő (hálózati) alkalmazások, a hallgatók ellenőrzését, a tananyag számonkérését és az oktatók egyéb adminisztrációs munkáját segítő (hálózati) alkalmazások a tömegoktatás számára; virtuális egyetem és laboratórium stb. Informatikai rendszerek az egészségügyben.; távgyógyászat, távmunka, távügyintézés; közösségi információs rendszerek; elektronikus ügyfélszolgálat stb. 4. A kutatóhelyek kutatási feltételeinek javítását támogató pályázat 4.1 A kutatóhelyi műszerállomány fejlesztése (KMA) 1. új műszer beszerzése; 2. meglévő k+f eszköz felújítása, korszerűsítése; 3. vizsgálati tevékenység akkreditálása; 4. k+f eszköz kölcsönzése, mérési szolgáltatás igénybevétele. 5. új műszer beszerzési költségének max. 70%-a, min. 3,5, max. 50 M Ft; 6. a vizsgálati tevékenység akkreditálásának költségeinek 100%-a, min. 1, max 5 M Ft értékben; 7. műszer felújítási költségének 100%-a, min. 1, max. 5 M Ft, műszerfelújítás esetében azonban új egységek legfeljebb 3 M Ft-ért vásárolhatók; 8. mérési szolgáltatás díjának 100%-a, min. 1, max. 5 M Ft. Az OEC és az ÁOK kutatóit kérjük, hogy pályázati szándékukat 2003 szeptember 10-ig jelezzék a Pályázati Irodán telefonon (6298,6299) vagy email-en: peter.szekeres@aok.pte.hu címre.

Hírarchívum