Hírek

Sajtószoba - 2013. december 2, hétfő

Beruházásokat hozhat a gyógyszerészkar


Új Dunántúli Napló - 2013-11-30 - 6. oldal

Elsöprő többséggel támogatta a Pécsi Tudományegyetem szenátusa novemberi ülésén a jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának keretein belül működő Gyógyszerésztudományi Szak önálló karrá alakulását, ami így belátható közelségbe került. Az átalakulás fokozott érdekérvényesítő képességet és több pályázati lehetőséget jelent, ráadásul Pécset is vonzóbbá teheti a gyógyszeripari cégek körében.
2000 óta folyik gyógyszerészképzés Pécsett, és több éve folyik már az önálló kar előkészítése is, ami most a PTE szenátusának köszönhetően a célegyenesbe ért. A jelenlegi menetrend szerint 2014 őszére az eddigi szak önálló karrá válhat, ami új lehetőségeket nyit meg mind a pécsi gyógyszerészképzés, mind az egész egyetem számára. A gyógyszertannak már az elmúlt évszázad második felében erős alapjai voltak az akkori Pécsi Orvostudományi Egyetemen, amelyet olyan tudományos személyiségek fémjeleztek, mint például Szolcsányi János akadémikus, korábbi tudományos rektorhelyettes és intézetigazgató, akinek a fájdalomcsillapító gyógyszerek terén végzett kutatómunkája mai napig nemzetközileg is ismert és elismert. A színvonal szempontjából a pécsi gyógyszerészképzés több mint versenyképes a többi magyarországi képzőhellyel, és az oktatás számára előnyt is jelent az, hogy az orvostudományi képzés szoros közelségében zajlik, más téren azonban az önálló kari lét hiánya hátrányt jelent, mondja dr. Perjési Pál, a gyógyszerész szak vezetője. Mindennek elsődleges oka, hogy a különböző országos felsőoktatási fórumokon a kari szintű jelenlét szükséges, és így mivel mind a három további, gyógyszerészképzéssel foglalkozó magyar oktatási intézmény karként működik, a pécsi érdekek időről időre sérülnek.
A Magyar Akkreditációs Bizottság már 2006-os akkreditációs minősítésében javasolta a karrá alakulást épp az érdekérvényesítés és a későbbi fejlődés érdekében, ám a szilárd szakmai alapok mellett az is elengedhetetlen tényező, hogy a leendő kar képes legyen a fenntartható gazdálkodásra. Ennek lehetőségét 2006-hoz képest nagymértékben elősegíti, hogy 2010-ben elindult az angol nyelvű gyógyszerészképzés is, további saját bevételt biztosítva. A karrá válás gondolata komolyan ekkor fogalmazódott meg, mondja Perjési professzor, és a folyamatot az is megkönnyítette, hogy az orvoskar vezetése támogatólag állt a gyógyszerészek törekvése mellé, és azt is vállalta, hogy anyagilag is segíti majd az újszülött kar kezdő lépéseit. Fontos itt megemlíteni, hogy az új kar nem jár adminisztrációs pluszköltségekkel: a papírmunkát továbbra is az orvoskar dékáni hivatala intézi majd, és a Tanulmányi Osztály is közös marad - ehhez hasonló megoldást, a tanulmányi osztályok összevonását mérlegeli a jövőben takarékoskodás céljából az Általános Jogi Kar és a Közgazdaságtudományi Kar is. Az elmúlt években a szak bővítette tanszéki struktúráját, többek között a Gyógyszerészi Biológiai Tanszék létrehozásával, mostanra pedig elkészült az akkreditációs anyag is, amelyet a PTE szenátusa is elsöprő, 80 százalékos többséggel támogatott. A döntés innentől a Magyar Akkreditációs Bizottság kezében van. Pozitív döntés esetén a Pécsi Tudományegyetem egy újabb értékes karral bővül a Gyógyszerésztudományi Kar képében, ha minden jól megy, 2014 őszén. Az önállósulás a jobb országos érdekérvényesítésen felül lényegesen több pályázati lehetőséget is jelent majd, és a saját arculat a jelentkezések számán is meg fog mutatkozni a szak vezetőjének reményei szerint. A tervek között szerepel az idegen nyelvű képzések bővítése is, aminek kapcsán nagy előnyt jelent, hogy a pécsi orvosképzés ismert és elismert külföldön is. Mindez az orvosképzéshez hasonlóan a nehéz gazdasági helyzetben lévő egyetem számára is komoly bevételeket jelenthet.

Hírarchívum