Hírek

Sajtószoba - 2013. december 9, hétfő

Dévay Attila: A Gyógyszertechnológia alapjai, 2013


Gyógyszerészet - 2013-12-07 - 701. oldal


A gyógyszertechnológia alapjai, 2013. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet, Pécs 2013. 569 old. Felelős szerkesztő: Dévay Attila. Ez a könyv a TÁMOP Pályázat keretében jelent meg, az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Azonosítószám: TÁMOP4.1.2.A/1-11/1-2011-0016. A pályázat célja: "megújuló gyógyszerészi kompetenciák gyakorlatorientált elsajátítását szolgáló digitális tananyagok fejlesztése magyar és angol nyelven, az egyetemi oktatók felkészítése a 21. század kihívásaira":

Mindig öröm és ünnep egy szakma számára, ha tankönyv vagy kézikönyv jelenik meg a kérdéses szakterületről. Azt jelenti, hogy a szerző (vagy szerzők) az új ismeretek gazdagon terített asztalához hívják és várják az érdeklődőket, legyenek azok egyetemi hallgatók vagy már diplomával rendelkező, magukat tovább képezni szándékozó szakemberek.
Ez a könyv ún. e-könyv. Mi is az e-könyv? Az e-könyv az elektronikus formában létrehozott és terjesztett szöveget és egyes esetekben képet (ábrákat) tartalmazó fájl, ami digitális megfelelője a nyomtatott könyvnek. Használatához, olvasáshoz megfelelő elektronikai eszköz szükséges. Az e-könyvet, azaz elektronikus könyvet az internet megjelenése hívta életre. Korábban is készítettek olyan dokumentumokat, amelyek könyvszerű tartalmat hordoztak, de e-könyvnek azóta nevezik ezeket az alkotásokat, amióta letölthetővé váltak az internetről. Ha a hallgatónak van hozzáférése az e-könyvhöz, akkor tanulhat könyvtárban, számítógépes kabinetben, vagy otthon a számítógépe előtt, de akár okos telefonon is elérhető az anyag. Így jól kihasználhatók a várakozás hosszúpercei, pl. fogorvosnál, mozielőadás előtt vagy éppen utazás közben is.
Az elmúlt évtizedben örvendetesen sok gyógy-szertechnológiai és biofarmáciai témájú könyv jelent meg külföldön. Csak néhány név s cím a gazdag választékból: Ansers Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems (2005, szerk. L.V. Allan), Biopharmaceutics and Pharmacokinetics (2006, szerk. D. M. Bhrammankar), Aulton"s Pharmaceutics, The design and manufacture of medicines (2007, szerk. M.E Aulton), Modern Pharmaceutics, 5. kiadás, 2 kötetben (2009, szerk. A.T Florence és J. Siepmann), Pharmaceutical Dosage Forms: Disperse Systems 1-2. köt., Parenterals 1, 2., 3. kötet (2008, szerk. H.A Liberman), Controlled and Novel Drug Delivery (szerk. N.K. Jain), Novel Drug Delivery Systems (2008, szerk. Y.W. Chien), (Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets, 1-3 kötet 2009, szerk. H.A Liberman), Physical Pharmacy (2008, szerk.: S.P. Agarwal), Bentley Textbook of Pharmaceutics (2012, szerk.. A.C. Bentley).
Sajnos, ez a bőséges választék a hazai szakkönyv kiadásunkra nem jellemző. Az utolsó gyógyszer-technológiai témájú tankönyv-kézikönyv több mint egy évtizede, 2001-ben jelent meg, Rácz István és Selmeczi Béla három kötetes Gyógyszer-technológia c. kiváló és részletes munkája. Igaz, hogy ez sem új könyv, hanem az 1991-ben kiadott mű negyedik, bővített és átdolgozott kiadása. (E kérdésben a recenzens is vétkesnek érzi magát, mert fontos feladatai között minden évben szerepelt egy, a hallgatók számára írandó, ésszerű terjedelmű tankönyv. Az újabb és újabb határidős feladatok, - pl. PhD program összeállítása, a Kar akkreditációja, az Egyetem integrációja, a tanszék felújítása stb. stb. - tolták ezt a tervet a következő évre, mindig tovább és tovább, egészen addig, míg lejárt a recenzens tanszékvezetői megbízása...)
, 2013. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet, Pécs 2013. 569 old. Felelős szerkesztő: Dévay Attila. Ez a könyv a TÁMOP Pályázat keretében jelent meg, az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Azonosítószám: TÁMOP4.1.2.A/1-11/1-2011-0016. A pályázat célja: "megújuló gyógyszerészi kompetenciák gyakorlatorientált elsajátítását szolgáló digitális tananyagok fejlesztése magyar és angol nyelven, az egyetemi oktatók felkészítése a 21. század kihívásaira":

Mindig öröm és ünnep egy szakma számára, ha tankönyv vagy kézikönyv jelenik meg a kérdéses szakterületről. Azt jelenti, hogy a szerző (vagy szerzők) az új ismeretek gazdagon terített asztalához hívják és várják az érdeklődőket, legyenek azok egyetemi hallgatók vagy már diplomával rendelkező, magukat tovább képezni szándékozó szakemberek.
Ez a könyv ún. e-könyv. Mi is az e-könyv? Az e-könyv az elektronikus formában létrehozott és terjesztett szöveget és egyes esetekben képet (ábrákat) tartalmazó fájl, ami digitális megfelelője a nyomtatott könyvnek. Használatához, olvasáshoz megfelelő elektronikai eszköz szükséges. Az e-könyvet, azaz elektronikus könyvet az internet megjelenése hívta életre. Korábban is készítettek olyan dokumentumokat, amelyek könyvszerű tartalmat hordoztak, de e-könyvnek azóta nevezik ezeket az alkotásokat, amióta letölthetővé váltak az internetről. Ha a hallgatónak van hozzáférése az e-könyvhöz, akkor tanulhat könyvtárban, számítógépes kabinetben, vagy otthon a számítógépe előtt, de akár okos telefonon is elérhető az anyag. Így jól kihasználhatók a várakozás hosszúpercei, pl. fogorvosnál, mozielőadás előtt vagy éppen utazás közben is.
Az elmúlt évtizedben örvendetesen sok gyógy-szertechnológiai és biofarmáciai témájú könyv jelent meg külföldön. Csak néhány név s cím a gazdag választékból: Ansers Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems (2005, szerk. L.V. Allan), Biopharmaceutics and Pharmacokinetics (2006, szerk. D. M. Bhrammankar), Aulton"s Pharmaceutics, The design and manufacture of medicines (2007, szerk. M.E Aulton), Modern Pharmaceutics, 5. kiadás, 2 kötetben (2009, szerk. A.T Florence és J. Siepmann), Pharmaceutical Dosage Forms: Disperse Systems 1-2. köt., Parenterals 1, 2., 3. kötet (2008, szerk. H.A Liberman), Controlled and Novel Drug Delivery (szerk. N.K. Jain), Novel Drug Delivery Systems (2008, szerk. Y.W. Chien), (Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets, 1-3 kötet 2009, szerk. H.A Liberman), Physical Pharmacy (2008, szerk.: S.P. Agarwal), Bentley Textbook of Pharmaceutics (2012, szerk.. A.C. Bentley).
Sajnos, ez a bőséges választék a hazai szakkönyv kiadásunkra nem jellemző. Az utolsó gyógyszer-technológiai témájú tankönyv-kézikönyv több mint egy évtizede, 2001-ben jelent meg, Rácz István és Selmeczi Béla három kötetes Gyógyszer-technológia c. kiváló és részletes munkája. Igaz, hogy ez sem új könyv, hanem az 1991-ben kiadott mű negyedik, bővített és átdolgozott kiadása. (E kérdésben a recenzens is vétkesnek érzi magát, mert fontos feladatai között minden évben szerepelt egy, a hallgatók számára írandó, ésszerű terjedelmű tankönyv. Az újabb és újabb határidős feladatok, - pl. PhD program összeállítása, a Kar akkreditációja, az Egyetem integrációja, a tanszék felújítása stb. stb. - tolták ezt a tervet a következő évre, mindig tovább és tovább, egészen addig, míg lejárt a recenzens tanszékvezetői megbízása...)

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum