Hírek

Hivatalos közlemények - 2014. július 3, csütörtök

Pályázat a PTE Jubileumi rendezvénysorozat arculati rendszerének kidolgozására

MAGYARORSZÁG ELSŐ EGYETEME 1367 - 2017
PÁLYÁZAT AZ EGYETEM POLGÁRAI SZÁMÁRA
A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM JUBILEUMI RENDEZVÉNYSOROZATÁNAK
ARCULATTERVEZÉSÉRE

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A Pécsi Tudományegyetem (PTE) hazai és külföldi hallgatói, végzett hallgatói, oktatói, munkatársai számára pályázatot ír ki a Jubileumi rendezvénysorozat arculati rendszerének kidolgozására

JUBILEUMI RENDEZVÉNYSOROZAT LEÍRÁSA
A Pécsi Tudományegyetem 2017-ben ünnepli alapításának 650. évfordulóját, amely esemény alkalmából Pécs városa, a Dél-Dunántúl és Magyarország számára is jelentős jubileumi ünnepségsorozatot tervez.
A középkori egyetemalapítások markánsan kiemelkedő hulláma jelent meg az 1348-1367 közötti időszakban Közép-Európa erős, felvilágosult, késő-feudális országaiban: Prága, Krakkó, Bécs és Pécs járt elöl a világi felsőoktatás megteremtésében. A pápai dekrétum dátuma 1367. szeptember 1-je. A jubileumi eseménysorozat alapvető célja a PTE hazai és nemzetközi imázsának jelentős emelése, az egyetemi identitástudat erősítése az oktatókban, dolgozókban, jelenlegi és végzett hallgatókban egyaránt.
A koncepció lényege a partnerség: minél több partner szervezet bevonása az együttműködésbe, amely tevékenységeket az Egyetem központilag koordinálja. A bevont belső és külső partnerek elfogadják a kialakított standardokat és velük együtt közös kommunikáció valósul meg.

PÁLYÁZÓK KÖRE
A PTE pályázati lehetőséget hirdet meg egyetemistái, volt hallgatói, oktatói és munkatársai körében, egyének, illetve csapatok (max. 5 fő) részére. Egy pályázó több tervet is beadhat.

FELADAT
Az arculattervezési feladatra a megjelölt arculati elemek grafikai elkészítésével lehet pályázni. Feltétel, hogy a logó-rendszer legyen összhangban a PTE arculati rendszerével.
Alapinformációk:
Szlogen: Magyarország első egyeteme
Hívószavak: minőség, tudomány, nemzetköziség, büszkeség, lojalitás, tradíció, ünnepélyesség, PTE imázs-növelés, partnerség
Színvilág: a minőségre, eleganciára, exkluzivitásra utaló színek használata, a PTE kék alapszín (Pantone 287 kék) használatával
Kötelező arculati elemek:
A tervezett logó-rendszernek kötelezően tartalmaznia kell a Pécsi Tudományegyetem elnevezését, az emblémát, valamint az évszámot (650 év és/vagy 1367-2017), illetve a Magyarország első egyeteme szlogennel történő összehangolását. A magyar mellett az angol nyelvű verzió elkészítése is része a pályázatnak.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL

  • A koncepció, a megvalósíthatósági ötletek leírása minimum egyoldalas dokumentumban.
  • Kisarculati terv (logó, színhasználat, betűtípus, levélpapír, névjegykártya, e-mail sablon, boríték, word-sablon, ppt-sablon).
  • A dokumentumokat nyomtatott és elektronikus (külső adathordozón, melyet igény esetén visszajuttatunk a pályázónak a bírálatot követően) pdf vagy jpg formában is kérjük összeállítani, illetve eljuttatni postai úton vagy személyesen.
  • A pályamunkákat jeligével kérjük ellátni, a pályázók neve külön zárt borítékban szerepeljen (a pályázó egyetemi kötődésének meghatározásával, pl. hallgató).

DÍJAZÁS
Az első helyen elfogadott pályázati munka bruttó 500.000 Ft díjazásban részesül. Ezért az összegért a nyertes pályázat anyagának felhasználására a Pécsi Tudományegyetem teljes és kizárólagos jogot szerez. Több kifejezetten színvonalas és igényes pályázat esetében a különdíjak kiosztásának lehetőségét a Kiíró fenntartja magának, ugyanígy a díjazott pályázati munkák későbbi felhasználásának jogát, valamint bizonyos elemeinek önálló felhasználását is.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HELYE: Pécsi Tudományegyetem 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. Rektori Titkárság

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2014. SZEPTEMBER 15. 10.00 ÓRA

BÍRÁLATI HATÁRIDŐ: 2014. szeptember 30.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, EREDMÉNYHIRDETÉS
A pályázat egyfordulós, a beérkezett pályamunkákat a PTE szakértőiből álló bizottság bírálja el. Az eredményről a pályázókat a Kiíró e-mailben értesíti.
A pályázat leadását követően a pályázót hiánypótlásra kérheti fel a kiíró.
A Pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket. Az Egyetem kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek.
A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát az Egyetem fenntartja. A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉG
A Kiíró a pályázók számára konzultációs lehetőséget biztosít, hogy a felmerülő kérdéseket tisztázni lehessen. A konzultációs igényeket, illetve kérdéseket a pályázati kapcsolattartó elérhetőségén (Dr. Komlósi László egyetemi tanár, a Jubileum 2017 Projekt Iroda vezetője, komlosi.laszlo@pte.hu, további információ: http://pte.hu/jubileumi_arculat_palyazat) lehet jelezni.

Dr. Bódis József
rektor

Hírarchívum