Hírek

Intézeti hírek - 2014. november 5, szerda

November 5. a Patológia Napja világszerte

II.számú Pathológiai intézetA patológus szerepe egyre meghatározóbb a gyógyító terápia kiválasztásában is, főleg a daganatos megbetegedések esetén. A szövettani/citológiai diagnózis nemcsak alapvetően meghatározza a betegség gyógyításának mikéntjét, hanem a patológus a betegség kimenetelét is megbecsüli, ma már a terápiát tervező orvoscsoport meghatározó tagja. Sajnos azonban minden harmadik kórházban mindössze egy patológus dolgozik.

Hazánkban ezt a szakmát mintegy 250 szakorvos műveli, pedig a betegellátás ennek kétszeresét igényelné. Ezen a helyzeten csak úgy lehet változtatni, ha a meglévő emberi erőforrásokat a legkorszerűbb informatikai fejlesztésekkel segítjük és egyúttal jelentős erőfeszítéseket teszünk a szakemberképzésben. Mindez jelentős pozitív hatással lehet a betegellátó tevékenység egész folyamatára.

Az elmúlt 20 évben hatalmas változásokon ment keresztül a kórszövettani vagy patológiai diagnosztika, aminek alapja részben a technológia korszerűsödése, az informatika eredményeinek beépülése, másrészt és döntően a molekuláris medicina kifejlődése. A patológia a diagnosztikus kórszövettanon túl mára további ágakkal gyarapodott, mint a betegségek kimenetelét megbecslő és a terápiás célpontokat azonosító patológia. Így a patológus már egyáltalán nem csak a halottak kórboncolásában érintett, egyre inkább a korszerű betegellátó tevékenység meghatározó szereplője a betegség diagnózisának felállításától annak kezelésén át.

 

Semmelweis Egyetem, II. Sz. Patológiai Intézet, dr. Tímár József tanszékvezető egyetemi tanár, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Patológiai Tagozatának elnöke és I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, dr. Matolcsy András tanszékvezető egyetemi tanár. 

Szegedi Tudományegyetem, Patológiai Intézet, dr. Iványi Béla tanszékvezető egyetemi tanár, ivanyi.bela@med.u-szeged.hu.

Debreceni Egyetem, Patológiai Intézet, dr. Méhes Gábor igazgató, a Magyar Patológusok Társaságának elnöke, 30-371-1720, gabor.mehes@med.unideb.hu.

Pécsi Tudományegyetem, Patológiai Intézet, dr. Tornóczky Tamás igazgató, 72-536-282, ttamas64@hotmail.com.

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum