Hírek

Sajtószoba - 2014. december 2, kedd

Komoly segítséget kapnak a legjobbak

Új Dunántúli Napló - 2014-12-02 - 9. oldal

Tehetséggondozás -  A Pécsi Tudományegyetemen egy kétéves program közeledik most a végéhez

Egy kétéves, a tehetséggondozásra fókuszáló projekt ér véget hamarosan a Pécsi Tudományegyetemen - a részletekről dr. Erostyák Jánost kérdeztük.

A felsőoktatás elképzelhetetlen tehetséges oktatók, kutatók, hallgatók - és ezzel párhuzamosan felelősségteljes tehetséggondozás nélkül. A Pécsi Tudományegyetemen mindig is volt és mindig is lesz tehetséggondozás (hogy mást ne mondjunk, néhány szakkollégium immár több évtizedes múltra tekint vissza), ám egyértelmű, hogy az új évezredben ezen a területen is új kihívásokkal kell szembenéznie az intézménynek.
A tehetség utat tör magának, tartja a régi mondás. Ám nem baj, ha ebben az úttörésben kap egy kis segítséget is, tehetnénk hozzá. Nos, a Pécsi Tudományegyetemen most ér véget az a kétéves projekt, amely mintegy 150 millió forintból segítette azokat a diákokat, akik erre pályáztak.
- Nekünk az volt a feladatunk, hogy az első pillanattól minden segítséget megadjunk a tehetségeknek - mondta el lapunknak dr. Erostyák János, a Pécsi Tudományegyetem tehetséggondozásért felelős rektori szaktanácsadója. - Hogy a diákok meddig jutnak, hogy mennyire tudják kiaknázni a bennük rejlő tudást, az nagy mértékben a lehetőségektől is függ. Egyértelmű tehát, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a körülményeket semmilyen panasz ne érhesse.
A huszonnégy hónapos projektben az egyetem kilenc kara vett részt - mindegyik kar tudományos diákkörei és szakkollégiumai is képviseltették magukat. A százötvenmillió forint elsőre talán nagy összegnek tűnik, de ha hozzátesszük, hogy ebből összesen nyolcvanhárom részprojektet támogattak, máris árnyalódik a kép.
- Nyilván bármennyi pénzt el lehetne költeni a tehetségek támogatására, s abból egy fillér sem lenne ablakon kidobott forint - árulta el Erostyák János. - Nekünk az volt a célunk, hogy ebből a százötvenmillióból minél több területen munkálkodó fiatalt tudjunk támogatni céljaik elérésben. Volt, hogy csak egy tudományos diákköri versenyre való elutazást segítettünk, de az is előfordult, hogy például egy új internetes portál kialakítását tudtuk támogatni.
A tehetséggondozás kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a kutatások bizonyítják: az MTMI (azaz a matematika, természettudomány, mérnök, informatika) területén visszaesett a fiatalok érdeklődése az utóbbi években - holott a gazdasági élet szereplői szerint is folyamatosan szükség lenne jól képzett szakemberekre. A mostani ernyőprogram, amelynek részeként egy sor olyan kisebb projekt kapott támogatást, amely egyedül valószínűleg nem is pályázhatott volna, ezen a helyzeten sokat javíthat, hiszen a fiatalok végre tényleg úgy érezhetik: a reál tudományok területén is van lehetőség a kibontakozásra.
- A Pécsi Tudományegyetem a tehetséggondozás területén is a magyar felsőoktatási intézmények legjobbjai közé sorolható - mondta Erostyák János. - Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy nem dőlhetünk hátra elégedetten: folyamatosan figyelnünk kell a trendeket, és a tradíciók megtartása mellett új módszereket is alkalmaznunk kell a fiatalok támogatására. A Pécsi Tudományegyetem egyik célja, hogy folyamatosan harcban legyen a kiválósági címért - ehhez pedig fontos, hogy a tehetségeket megszerezzük, megtartsuk és minden lehetséges eszközzel segítsük.

TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV -2012-0028

A Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja - Önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló tudományos tevékenységhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása a Pécsi Tudományegyetemen.

Több projektet is sikerült a két év alatt támogatni

Ahogy a fentiekben is írtuk, a projekt során egy sor olyan kisebb projektet sikerült kisebb- nagyobb összegekkel támogatni, amelyek egyenként valószínűleg nehezen pályázhattak volna bármilyen segítségre. Ahogy Erostyák Jánostól megtudtuk, a nyolcvanhárom részprojekt között voltak olyanok is, amelyeknek a költsége néhány tízezer forintot jelentett csak, s persze olyanokat is találunk, amelyek ennek akár a százszorosát is felemésztették.
A teljesség nélkül álljon itt néhány támogatott program: kari TDK-szervezés; doktori konferencia; virtuális tábor középiskolásoknak; kari TDK-adatbázis létrehozása, angol nyelvű tudományos verseny középiskolásoknak; nyári egyetem; utazás a velencei biennáléra; esettanulmányok publikálása; tanulmánykötet megjelentetése; start-upok támogatása; mobilkommunikációs konferencia megszervezése.

A karokon átívelő programnak köszönhetően sok fiatalt tudtak támogatni a különféle mikroprojektekben.

Hírarchívum