Hírek

KK hivatalos közlemények - 2014. december 19, péntek

Pályázati kiírás a megújult 400 ágyas klinikai tömb elnevezésére

A Klinikai Központ vezetősége névpályázatot hirdet a TIOP multiprojekt keretein belül kialakított új épületkomplexum elnevezésére

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

Időszerűvé vált, hogy az Ifjúság úti, megújult 400 ágyas klinikai tömb új épületére és infrastruktúrájára jellemző, valamint az ott folyó magas szintű gyógyító és oktató munkához méltó nevet kapjon. Ezért a Klinikai Központ vezetősége névpályázatot hirdet a nagypályázat keretein belül kialakított új épületkomplexum elnevezésére, a következő feltételekkel:

A pályázatokat 2014. december 20. és 2015. január 7. között lehet benyújtani személyesen munkaidőben a Klinikai Központ Főigazgatói Hivatalában (Pécs, Rákóczi u. 2. „G” épület 219. iroda), vagy beküldeni elektronikusan a kk.foigazgatoi.hivatal@pte.hu e-mail címre.

A pályázat egy fordulós. Pályázatot benyújtani január 7-én 12.00 óráig lehet. A névadó pályázat eredménye 2015. január 13-án kerül kihirdetésre. A pályázat nyelve magyar. A pályázatban a klinikai épületkomplexumnak kettő, egymástól eltérő névajánlatot kell adni és a javaslatot egyenként legalább 1000, legfeljebb 3200 karakterben kell indokolni. Az elnevezésre vonatkozó javaslatnak kapcsolódnia kell a Pécsi Tudományegyetemhez, vagy annak jogelődjéhez, és közvetítenie kell a Pécsi Tudományegyetemen folyó magas szintű oktatási, kutatási és gyógyítási tevékenységet.

A pályázat nyertese 100.000,- (egyszázezer) forint díjazásban részesül

Jelen névadó pályázaton pályázhat a Pécsi Tudományegyetem bármely polgára (hallgatók, oktatók, munkatársak).

A pályázat eredményéről a Klinikai Központ vezetőségének előterjesztése alapján a Rektori Vezetői Értekezlet dönt.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

a Klinikai Központ vezetősége

Hírarchívum