Hírek

Egyéb hírek - 2015. február 17, kedd

Vérzékeny betegek fogorvosi ellátása- Új szakmai ajánlás

Tisztelt Kollégák!

            A fogorvosi, szájsebészeti betegellátás során szinte mindennap kezelünk fokozott vérzést okozó gyógyszert szedő pácienseket. Ezen betegcsoport ellátása kihívás lehet mind a vérzésveszély, mind a tromboembóliás komplikációk miatt. A fogorvosi diplomával járó jogosultság korlátai miatt gyakran az általános orvosi diszciplínákkal történő együttműködés válik szükségessé. A szükséges és ajánlott konzultációk és együttműködés mellett a felesleges betegutak elkerülésére is törekednünk kell, természetesen mindig maximálisan szem előtt tartva a betegek biztonságos ellátását.

Az ajánlással kapcsolatban kiemelendő tény, hogy a tromboembóliás szövődmények a gyógyszerelések megváltoztatásával (pl.: kumarinok átállítása alacsony molekulasúlyú heparinra) szignifikánsan gyakoribbak (0,8%, melyből 0,2% letális!), mint átállítás nélkül (0%), míg az intézeti ellátást igénylő posztoperatív vérzésveszély mindkét esetben hasonló (0,5-0,6%) [20, 21].  Meg kell továbbá említenünk azt is, hogy a korrekt lokális vérzéscsillapítás költségei - a jelen társadalombiztosítási finanszírozás mellett- nagyságrendileg a térített összeg dupláját róják a fogorvosi-szájsebészeti ellátókra, mely mielőbbi változtatást igényelne.            

            Jelen írásunkkal (lásd PDF melléklet) szándékunkban állt - a megjelölt szakmai társaságok jóváhagyásával- egy egységes és korszerű hazai ajánlást kidolgozni, mely összhangban van a szakirodalomban fellelhető tudományos és kutatási eredményekkel és ajánlásokkal, továbbá segíteni kívánjuk a fogorvosok és az általános orvos kollégák együttműködését ezen betegcsoportok ellátásában.

 

                                                                       Dr. Szalma József

                                                               egyetemi adj., tanszékvezető

                                               PTE KK, Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Tanszék

 

A vérzékeny betegek fogorvosi ellátása.pdf

Hírarchívum