Hírek

Sajtószoba - 2015. május 12, kedd

Vénából vénába történt a véradás

Új Dunántúli Napló - 2015-05-12 - 6. oldal


Úttörő magyarok - Az első vérátömlesztő központ egy szobában működött

A vérellátás Pécsett és Magyarországon 1924-ben kezdődött, a Pozsonyból Pécsre helyezett Erzsébet Tudományegyetem Sebészeti Klinikáján a Dischka Győző utcában. A klinika igazgatója, Bakai Lajos a pozsonyi egyetem sebészeti tanszékének tanára lett. Tanársegédje Kubányi Endre, aki amerikai tanulmányútján, 1923-ban a vérátömlesztés kérdésével foglalkozott, itt szervezte meg az ország első vérátömlesztő és véradó központját egy szobában, és végezte az első vércsoportvizsgálatokat vértranszfúzióval kapcsolatban. 1926-ban megjelentette a világviszonylatban is úttörő összefoglaló könyvét a vércsoportokról és a vérátömlesztésről Vérátömlesztés címmel. Könyvét 1928-ban németre is lefordították.
Az épületet Pilch Andor építész tervezte és építette - kivitelező Reiszer Ádám - 1912-1913-ban Városi Női Felsőkereskedelmi Iskolának. Az utca nevét 1912-ben változtatták Kert utcáról Dischka Győző utcára. Az épületet, mely idén lesz 102 éves, 1923-ban adták át a Pozsonyból ide települő egyetem orvoskarának.
A vértranszfúziók közvetlen vénából vénába történtek, ha hirtelen szükség volt transzfúzióra, a beteg valamelyik hozzátartozóját vagy a kórház egyik önként jelentkező alkalmazottját vették igénybe.
1957-ben önálló egységként a Dischka Győző utcai épület alagsori és néhány földszinti helyiségében vérellátó központként folyatódott a munka dr. Bajtai Gábor vezetésével, az egyetem keretein belül ezres létszámúvá növekedő véradóval. Átszervezések során 1967- ben a Rákóczi úti telephelyen megalakuló Baranya megyei Kórházhoz csatlakozott a vérellátó. A Sebészeti Klinika az új 400 ágyas klinikai tömbbe költözött és a szülészet maradt a Dischka Győző utcai épületben. 2000-ben centralizáció folytán a Pécsi Vérellátó az OVSZ országos hálózatának tagja lett, mint a Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna megye) vérellátási régióközpontja.
2002-ben a Dischka Győző utcai épületből a szülészeti osztály az felújított Rákóczi úti épülettömbbe költözött, így a Dischka Győző utcai épület jelentős része lakatlan maradt és csak a vérellátó működött az épület egyik szárnyának alagsori és földszinti helységeiben.
A bővülő feladatok miatt (immunológiai vizsgálatok, csontvelődonorok szervezése, trombocita- és granulocita-aferézis, új szerológiai és vérkészítmény- előállítási módszerek) szűkössé vált épületrészt 2005-ben kibővítették a volt szülészeti ambulancia néhány szobájával.
Már a hetvenes évek végén felmerült a gondolat, hogy külön épületet kapjon a Véradó. A korszerűtlen, speciális feladatokra nem alkalmas épületet, mely idén lesz 102 éves, a 90- es években alkalmatlannak minősítették.
A klinikai betegágyak magas vérigényét csak régiós összefogással lehet teljesíteni. A régióban három hematológiai osztály betegei részére egyre nagyobb számban végeznek speciális, időigényes vércsoport- és trombocita-szerológiai vizsgálatokat. Ezenkívül évtizedek óta részt vesznek a graduális és posztgraduális orvosképzésben, a szakdolgozók elméleti és gyakorlati oktatásában, orvosok továbbképzésében.
Hosszú évekig tartó sikertelen tervezés után uniós és hazai finanszírozásban megvalósult az új, legmodernebb szakmai követelményeknek megfelelő vér- és vérkészítmény-gyártásra alkalmas pécsi és szegedi vérellátó központ. A regionális központ feladata továbbra is a vérkészítmények előállítása, a régiót alkotó megyék (Somogy, Tolna, Baranya) egészségügyi szolgáltatóinak ellátása, mely a véradók együttműködése és jelenléte nélkül nem lenne megoldható.

Hírarchívum