Hírek

Hallgatói hírek - 2015. május 28, csütörtök

A "Dr. Rácz István Alapítvány" pályázati felhívása

A „Dr. Rácz István Alapítvány” pályázatot hirdet PhD hallgatók, ill. öt éven belül PhD fokozatukat elnyert gyógyszerész szakemberek számára.

Dr. Rácz István professzor emlékére létrehozott magánalapítvány - elsősorban - gyógyszerész PhD hallgatók munkájának segítésére pénzjutalmat ajánl fel, melyet pályázat alapján lehet elnyerni.

A pályázat feltétele:

PhD fokozat megszerzésére irányuló tevékenység, vagy 5 éven belül elnyert fokozat

A pályázathoz 1 példányban csatolni kell:

1. Az eddigi munkásság rövid összefoglalását, további tervek ismertetését (cím, a témavezető neve, beosztása) (max. 5 oldal)

2. Szakmai önéletrajzot

3. Közlemények, előadások, pályamunkák felsorolását (kérjük mellékelni a legjobbnak ítélt publikációk különlenyomatát)

4. Célszerű támogató javaslato(ka)t mellékelni.

A díj évente egy alkalommal, Semmelweis napon ünnepélyes keretek között kerül átadásra.

A pályázható díj összege: 100.000 forint, mely adómentesen áll rendelkezésre.

A pályázatok módosított beadási határideje: 2015. június 12.

A pályázatokat írásban és e-mailben a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetébe (1092 Budapest, Hőgyes E. u. 7.) Prof. Dr. Marton Sylvia kuratóriumi elnök nevére kell eljuttatni (e-mail: marton.sylvia@pharma.semmelweis-univ.hu).

A nyertes pályázót postán, illetve e-mailben értesítjük.

 

Budapest, 2015. május 19.

 

a „Dr. Rácz István Alapítvány”

  Kuratóriuma

Hírarchívum