Hírek

Sajtószoba - 2015. szeptember 18, péntek

Rezidensi dilemma

Metropol - Budapest - 2015-09-18 - 1,2. oldal


Szakorvosképzés - Vidéken hiány van jelentkezőkből, de Közép- Magyarországon emelni kellett a keretszámon, ám 60-70 jelölt így sem kap állást

Országosan, összesen csaknem 140-nel kevesebben jelentkeztek rezidensnek, mint a meghirdetett keretszám, egy régióban azonban nagy a túljelentkezés. Közép-Magyarországon, különösen Budapesten annyian jelentkeztek szakorvosi képzésre, hogy 30 százalékkal meg kellett emelni a keretszámot. A Semmelweis Egyetem régiójában 522- en pályáztak, miközben csak 332 rezidensi helyet hirdettek. A többi régió üres helyeinek átcsoportosításával növelték a létszámot - de az üres helyekre továbbra is lehet pályázni.
Az egészségügyi államtitkárság közölte: a keretszámot azért emelték meg, hogy valamennyi szakorvosképzésbe bekapcsolódni kívánó fiatal részt tudjon venni benne.
A Magyar Rezidens Szövetség elnöke szerint egyértelműen az új szabályozás miatt jelentkeztek ennyire sokan és gyorsan, vagyis a gyermekbetegségek ellenére az új szabályozás jobb, mint a régi volt. Dénes Tamás jó döntésnek tartja a közép-magyarországi régió keretszámának 30 százalékos megemelését is, bár azt megjegyezte, kiváltságos helyzet alakult ki azzal, hogy elutasítás helyett bővítették a létszámot. Igaz, 60-70 rezidens még így sem kap állást a keretszámból, ők egy másik régióban nézhetnek munka után, esetleg osztályos orvosként helyezkedhetnek el valamelyik kórházban, amíg nem tudnak újra jelentkezni.
- A jövőben pluszjuttatásokkal, ösztönzőkkel lehet az országban jobban elosztani a rezidenseket - utalt Dénes Tamás arra, hogy csak egyetlen régióban volt túljelentkezés, ami a betegellátás egyenletessége szempontjából nem kedvező. Szerinte most azért adták fel ezt a célt, mert félő volt, ha a valaki nem oda kerül, ahová szeretett volna, akkor elmegy külföldre. Később a lakhatás vagy az utazás támogatásával lehet vonzóbbá tenni a kevésbé népszerű régiókat. Ahhoz hasonlóan, ahogy a betöltetlen háziorvosi praxisokért is pluszpénz jár.
A rezidensek alapbére nettó 140 ezer forint. Százezer forintos ösztöndíj jár annak, aki vállalja, hogy a szakvizsga megszerzése után az ösztöndíj folyósításának megfelelő ideig Magyarországon dolgozik, és nem fogad el hálapénzt. A sürgősségi, illetve a gyermekgyógyász szakorvosjelöltek nettó 200 ezer forintot kaphatnak. A hiányszakmás pótlék kb. 40 ezer forint jelenleg.
Az új rendszerben a rezidenseket nem a kórház, hanem közalkalmazotti jogviszonyban az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK) foglalkoztatja. A központ közben az adott egyetemet mint akkreditált egészségügyi szolgáltatót jelöli meg az elsődleges képzőhelyként, illetve a munkavégzés helyeként. Az ENKK csak az alapvető munkáltatói jogokat gyakorolja, a rezidens beosztása és a többi munkáltatói jog az intézmény hatásköre.
A rezidens illetményét és illetménypótlékait a központ állja, de a heti 48 órát meghaladó munkavégzésért (ügyelet, túlmunka, készenlét) a kórháznak kell fizetnie. A képzőhely ezenkívül azt is vállalja, hogy a szakvizsgázott rezidenst legalább annyi ideig foglalkoztatja, mint ameddig a jelölt a képzését ott töltötte.
A programban részt vevők szakvizsgájuk megszerzése után havi bruttó 151 ezer forint támogatást kapnak öt éven keresztül. Erre azért van szükség, hogy a rezidensösztöndíjból kilépő szakorvosok fizetése ne csökkenjen.
A támogatott szakképzésben a rezidenseket úgynevezett tutorok felügyelik. Egy tutor legfeljebb három jelöltet oktathat egyszerre, amiért rezidensenként havi bruttó 50 ezer forintot kap.

Kivándorlás
A legtöbben az Egyesült Királyságba (229), Németországba (220) és Ausztriába (106) mennek. Ebben viszont már nem csak a magyarok szerepelnek, ugyanis a Magyarországon diplomát szerző külföldiek is ilyen bizonyítványt kapnak.
A szakvizsga nélküli orvosok száma 190, míg 2014 első fél évében 218 volt.
A szakképesítéssel rendelkezők közül a legtöbben a belgyógyászat (38), az aneszteziológia és intenzív terápia (30), valamint a sebészet (24) területén szeretnének külföldön elhelyezkedni.
Tavaly összesen 1442 bizonyítványt állítottak ki külföldre készülő magyaroknak.

Összesen 739 külföldi munkavégzéshez szükséges hatósági bizonyítványt állítottak ki a magyar állampolgárságú egészségügyi dolgozók számára 2015 első fél évében - derül ki az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ adataiból.

Rezidensi keretszámok és jelentkezők régiónként (fő)

                 Keretszám - Jelentkezők száma
Debreceni Egyetem 242 - 101
Pécsi Tudományegyetem 205 - 107
Semmelweis Egyetem 332 - 522
Szegedi Tudományegyetem 209 - 121
Összesen 988 - 851

Hírarchívum