Hírek

Pályázati hírek - 2004. szeptember 1, szerda

BAT Professzori Ösztöndíj

A BAT tudományos ösztöndíjat alapít, amelynek célja a Pécsi Tudományegyetem professzorai kutatásainak támogatása, kiemelkedő tudományos munkájuk elismerése

A BAT Pécsi Dohánygyár tudományos ösztöndíjat alapít, amelynek célja a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) professzorai kutatásainak támogatása, kiemelkedő tudományos munkájuk elismerése. A pályázat feltételei 1. § (1) A BAT Professzori Ösztöndíjra pályázhatnak az Egyetem teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi és főiskolai tanárai, akiknek a 2003/2004-es tanév során kiemelkedő nemzetközi publikációjuk jelent meg. (2) A pályázathoz az eredeti publikációt és a szerkesztőtől kapott névtelen lektori véleményt kell benyújtani, valamint el kell készíteni a publikáció 2 oldalas (maximum 8000 karakteres) magyar és angol nyelvű absztraktját, melyet elektronikus és nyomtatott formában kell mellékelni a pályázathoz. (3) A pályázatra beérkezett absztraktokból a Tudomány Hetére tudományos kiadványt ad ki az Egyetem a BAT Pécsi Dohánygyárral közösen. 2. § A pályázathoz a fentieken túl mellékelni kell: a) a pályázó tudományos életrajzát, b) az elmúlt öt évben megjelent publikációs/művészeti alkotásainak listáját, c) az 1 sz. mellékletben található pályázati űrlapot. Pályázat összege, a pályázati összeg felhasználása 3. § (1) A támogatás nagysága 500.000 Ft. (2) A pályázati összeget személyi kifizetésként vagy dologi költségként lehet felhasználni. Pályázati határidő 4. § (1) A pályázati összegre minden évben egyszer – szeptember 15-éig – lehet pályázatot benyújtani. A pályázatokat a Rektori Hivatal Tudományszervezési és Pályázati Osztályára kell eljuttatni. A pályázatokat az Egyetem rektora által felkért ad hoc bizottság értékeli, és az értékelés alapján készített rangsor alapján a rektor dönt. (2) A díj átadására ünnepélyes keretek között a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett ünnepi szenátusi ülésen kerül sor. Az elbírálás szempontjai 5. § A pályázatok elbírálásában legfontosabb szempont a megjelent tudományos publikáció minősítése, valamint a leközlő kiadvány tudományos elismertsége. Hatályba léptető rendelkezés 6. § Jelen utasítás 2004. augusztus 25-én lép hatályba. A pályázat elektronikus változatát az egyetemi honlap Tudomány és Pályázatok oldalán a belső pályázatok között találhatják meg http://www.pte.hu/index.php?ownid=80

Hírarchívum