Hírek

Oktatási hírek - 2004. október 12, kedd

Flow citometria PhD kurzus

Az áramlási citometria és a konfokális mikroszkópia alapelvei és alkalmazásuk az orvos-biológiai kutatásban

Az áramlási citometria és a konfokális mikroszkópia alapelvei és alkalmazásuk az orvos-biológiai kutatásban címmel Ph.D. kurzus indul Előadó: Lustyik György egy.docens, PTE ÁOK Biofizikai Intézet Jelentkezés: Tel: 1933, 6260 e-mail: gyorgy.lustyik@aok.pte.hu Tervezett időpontok (megegyezés szerint módosítható) Sorsz. Időpont 1 2004. november 2. kedd 14:00 – 17:30 2 2004. november 3. szerda 14:00 – 17:30 3 2004. november 4. csütörtök 14:00 – 17:30 4 2004. november 8. Hétfő 14:00 – 17:30 5 2004. november 9. kedd 14:00 – 17:30 6 2004. november 10. szerda 14:00 – 17:30 7 2004. november 11. csütörtök 14:00 – 16:30, 16:30-17:30 Irásbeli vizsga A kurzus tervezett tematikája Fizikai alapelvek Lézerek működése Fluoreszcens festékek Az áramlási tér jelentősége, tulajdonságai: Hidrodinamikai fókuszálás A flow cytométer optikai felépítése, optikai jelek detektálása Színkompenzáció Elektromos jelfeldolgozás: Lineáris és logaritmikus erősítés Analóg és digitális berendezések Mérési eredmények tárolása, mentése Mérési adatok feldolgozása – számítógépes programrendszerek Példa: Cellquest Pro program Adatok gyűjtése Adatok kiértékelése Sejt-szorterezés alapjai Flow citométer típusok Antitestek, riporter molekulák Fluoreszcens jelölés Mintavétel, minták készítése, tárolása Sejtszuszpenzió készítése szövetekből Felületi marker analízis. Sejtek fenotipizálása Intracelluláris jelölés Nukleinsav analízis, sejtciklus analízis Sejtfunkciók vizsgálata Sejtek életképességének vizsgálata Membránpotenciál mérése Oxidatív metabolizmus vizsgálata Intracelluláris Ca ion koncentráció mérése Intracelluláris pH mérése Apoptózis vizsgálata Intracelluláris organellumok vizsgálata Intracelluláris citokinek detektálása Kinetikai mérések Reagens panelek, konszenzus metodikák Néhány speciális technológia Őssejt-szám meghatározás AIDS/HIV vizsgálatok: CD4/CD8 abszolút sejtszám meghatározás Multiplex mikrogyöngy mátrix (CBA = Cytometric Bead Array) technológia Alapelvek, mérési eredmények kiértékelése ELISA tipusú vizsgálatok Genomikai, proteomikai felhasználás Speciális alkalmazások (gén-hibák kimutatása, enzim aktivitás mérése) Nagy átbocsátó képességű (high throughput) vizsgálatok ELISPOT technológia FRET: Fluorescencia Rezonancia Energia Transzfer mérése Konfokális mikroszkópia alapelvei Konfokális mikroszkóp felépítése, működése FRAP technika alapelvei, alkalmazási lehetőségei Gyakorlati foglalkozás BD FACSCalibur áramlási citométer BD FACSArray flow citométer BD FACS Vantage sejtszorter Luminex 100 flow citométer BioRad CLSM Konfokális mikroszkóp Irásbeli vizsga: teszt és assay kérdések

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum