Hírek

Intézeti hírek - 2004. október 12, kedd

Sztrájkkal kapcsolatos dokumentumok

Sztrájkfelhíbvás

Kökény Mihály miniszter azt mondta egy sajtótájékoztatón: „Egyeseknek ahhoz fűződik érdekük, hogy a bozóttűzből erdőtüzet csináljanak.” A szegedi sztrájkolók azt válaszolták: „Nem a szikra tehet arról, ha a kiszáradt erdő lángra lobban.” Eredeti sztrájkfelhívás: 2004. Június 28. SZTRÁJKFELHÍVÁS Tisztelt Egészségügyi Dolgozó Kolléga! Magyarországon az egészségügy állapota folyamatosan romlik, forráshiány, elvonások, megszorítások jellemzik az ágazatot. A rendszerváltás óta még nem történt olyan valódi intézkedés, amely halvány reményt is jelentett volna a gondok megoldására. Az egészségügyi dolgozók életszínvonala, megbecsültsége folyamatosan romlik. A két évvel ezelőtti, sokszor emlegetett, reklámértékű 50%-os béremelés mára elolvadt, azóta nemhogy még inflációt követő fizetésemelés sem volt, de bizonyos pótlékok elvonásával keresetünk még csökkent is. Ezzel együtt munkakörülményeink folyamatosan romlottak, múzeumba illő eszközparkkal, az elégségesnél is kevesebb, a végsőkig kihasznált személyzettel ellátott osztályokon várják el tőlünk az európai szintű munkavégzést. Érdekképviseletünk nem tett semmit gondjaink megoldására, ezért kell saját kezünkbe venni sorsunk további irányítását. Ennek legfontosabb lépése, hogy tudassuk a világgal, hogy elég volt az ígéretekből, a jelenlegi állapot tovább tarthatatlan. Országos Sztrájkkövetelések, amelyeket az EDDSZ Országos Sztrájkbizottsága, (melyben a szegedi sztrájkbizottság is képviselteti magát) a szegedi sztrájkkövetelések alapján, azzal szolidárisan, határozatban fogadott el 2004. augusztus 12-én, amely ülésen olyan határozat is született, hogy a kormányzati szintű egyeztető tárgyalásokon jószolgálati partnerként részt vesz a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Kórházszövetség képviselője is. 1. Követeljük a biztonságos betegellátáshoz nélkülözhetetlen tárgyi és személyi feltételek biztosítását, az elmaradt beruházások, fejlesztések megkezdését, a hiányzó eszközök pótlását, az elavult, javíthatatlan eszközök cseréjét. Követeli az egészségügyi ágazatból a rendszerváltás óta kivont 1500 milliárd forint 5 év alatti ütemezett visszapótlását a 2005. Évi költségvetéstől kezdődően, legalább évi 300 milliárd forint nagyságrendben. 2. Követeljük, hogy 5 év alatt történjen meg az egészségügyi és szociális ágazat európai uniós szintű felzárkóztatása, mind a szolgáltatások színvonala, mind az ágazatban dolgozók jövedelme tekintetében. Követeli a kormány által megígért 6%-os bérfejlesztés 2004. január 1-től történő végrehajtását, valamint az ágazatban 50%-os béremelést 2005-ben úgy, hogy az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók bére jogszabályban garantált ütemben és mértékben 5 év alatt érje el az európai uniós egészségügyi és szociális ágazati átlagbérek 75%-át, a hálapénz fokozatos megszüntetése érdekében. 3. Követeljük, hogy a Kormány a jogalkotásról szóló törvény betartásával, az ágazat valamennyi szereplője véleményének figyelembevételével valósítsa meg a saját programjában meghirdetett egészségügyi reformot, és társadalmi konszenzus alapján alkossa meg az ehhez szükséges jogszabályokat. 4. Soron kívül követeljük az ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötését, az egészségügyi és szociális alágazat valamennyi munkavállalója számára csak ez nyújt garanciát a követelések teljesítésére. 5. Soron kívül követeljük az egészségügyi közszolgáltatást ellátók jogállásának rendezését, az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak munkaidejére, túlmunkájára vonatkozó jogszabályok európai uniós jogharmonizációját, figyelemmel az Európai Bíróság ítéleteire is, ágazati kollektív szerződésbe foglalással. 6. Követeljük az egészséges és biztonságos munkahelyek megteremtését az egészségügyi és szociális alágazatban és az ezekre vonatkozó jogszabályok betartásának folyamatos ellenőrzését. 7. Követeljük a privatizált intézmények, szolgáltatók teljes listáját, valamint az ezek, és a nem privatizált intézmények finanszírozásának összehasonlítására alkalmas adatokat a kormányzati ígéretek alapján. 8. Követeljük az EDDSZ két petíciójának és a Mit kíván a Magyar Nemzet kiáltványának azonnali tárgyalását. A Sztrájkbizottság a belpolitikai helyzetre, Medgyessy Péter miniszterelnök lemondására tekintettel a 2004. szeptember 9-re meghirdetett országos munkabeszüntetéssel járó megmozdulást felfüggesztette, majd ismételten felszólította a Kormányt, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-jelöltet, jelenlegi megbízott kormányfőt, a fenti követelésekkel kapcsolatos egyeztető tárgyalások haladéktalan megkezdése érdekében tárgyalódelegáció kijelölésére, ami eddig jogellenesen nem történt meg. A megbízott kormányfő, miniszterelnök- jelölt: Gyurcsány Ferenc elődjéhez hasonlóan nem tett eleget törvényi kötelességének, nem jelölt ki tárgyalódelegációt az egyeztető tárgyalások megkezdésére, ezért, illetve azért, mert közben a 2005-ös Költségvetés készül és a követelések költségvetési tételeket tartalmaznak, a továbbiakban az egészségügyi és szociális ágazat munkavállalói nem v

Hírarchívum