Hírek

Egyéb hírek - 2004. november 10, szerda

2 órás figyelmeztető sztrájk

A sztrájkbizottság megállapodása az egyetem vezetésével

Kedves Kollégák! Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a szinten-tartó 2 órás, napi 8-10 óráig tartó figyelmeztetõ sztrájkkal kapcsolatos Együttmûködési megállapodás a PTE és a Sztrájkbizottság között a mai napon aláírásra került. A megállapodásban rögzítettük: a munkáltató hozzájárul, hogy a 2 órás (8.00-10.00) szinten-tartó figyelmeztetõ sztrájk idejére a dolgozók részére díjazás jár. Köszönjük az egyetem vezetõségének segítõkészségét. Kérjük a csatlakozni kívánókat, aláírásukkal jelezzék (a mellékelt aláírás mintán – 536-388 fax számon, belsõ mellék: 6388) szándékukat annak megjelölésével, hogy a sztrájktörvény által biztosított jogukkal mely napokon kívánnak élni (nem szükséges minden egyes naphoz csatlakozni). Szándékunk jelzés értékû, hogy a követeléseink teljesítése mellett kitartunk. Dobosné Terka Dr. Kassai Miklós EDDSZ Sztrájkbizottság A megállapodás szövege: EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A sztrájktörvénynek a Pécsi Tudományegyetemen történõ végrehajtásáról A sztrájkról szóló 1989. évi VII. tv. 1. §. (3) bekezdésében foglalt kölcsönös együttmûködési kötelezettség megvalósítása céljából a Pécsi Tudományegyetem és a Sztrájkbizottság az alábbiakban állapodnak meg: * A megállapodó felek egyetértenek abban, és egybehangzóan kinyilvánítják, hogy az intézmény dolgozóit gazdasági és szociális érdekeik érvényesítésére a sztrájkról szóló törvényben elõírt törvényes feltételek betartása mellett megilleti a sztrájk joga. * Ezt a jogot azonban az 1989. évi VII. tv. 3. §. (3) bekezdésében elõírtaknak megfelelõen csak úgy gyakorolhatják, ha a sztrájk az életet, az egészséget, a testi épséget közvetlenül és súlyosan nem veszélyezteti. * A Klinikák a 2 órás (8.00-10.00) szinten-tartó figyelmeztetõ sztrájk ideje alatt hétvégi ügyeleti szintû betegellátást biztosítanak. Bármilyen rendkívüli esemény bekövetkeztekor a klinikaigazgatók (ügyeleti idõben az ügyeletvezetõ) és a Sztrájkbizottság elnöke közös megállapodással felfüggeszti a sztrájkot. * A megállapodó felek a 2 órás (8.00-10.00) szinten-tartó figyelmeztetõ sztrájk esetén elégséges ügyeleti szintû ellátásokról és ezek munkaerõ vonzatáról a következõkben állapodnak meg: A 2 órás (8.00-10.00) szinten-tartó figyelmeztetõ sztrájk idõpontja alatt a Pécsi Tudományegyetem munkahelyein a sztrájkban részt vevõ dolgozók sürgõsségi betegellátást az intézeti illetve városi ügyeleti rend szerint biztosítják az intézeti munkarend szerint a 2004. november 11-i, november 19-i, november 22-i, november 30-i (s a tervezett 2 órás (8.00-10.00) szinten-tartó figyelmeztetõ sztrájk további megjelölt napjain) megjelölt ügyeletes dolgozói személyzettel. Ezen idõszakra (8.00-10.00) esedékes szakrendeléseken a betegek megjelenését elõzetes értesítéssel igyekeznek elkerülni, azonban a betegeket az oda munkarend szerint beosztott szakorvos megvizsgálja és amennyiben akut ellátást igényel, ellátja. A halasztható beavatkozásokat mind terápiás, mind diagnosztikus eljárásokat átütemezik. Vitatott esetekben (team egyik tagja sztrájkol, másik nem) – a szûkebb kapacitás szabja meg a programot. Fekvõbeteg osztályokon, mûtõkben a 2004. november 11-i, november 19-i, november 22-i, november 30-i (s a tervezett 2 órás (8.00-10.00) szinten-tartó figyelmeztetõ sztrájk további megjelölt napjain) beosztott ügyeletes team vezetésével látják el a feladatot. Vállalkozói szerzõdéssel foglalkoztatott dolgozók is munkáltatójukkal szemben sztrájkolnak, vállalkozói szerzõdés esetén csak teljesítés vagy nem teljesítés kategória létezik. A 2 órás (8.00-10.00) szinten-tartó figyelmeztetõ sztrájkban részt vevõ dolgozó ezen idõszak alatt munkavégzésre képes állapotban a munkahelyén tartózkodik, de nem végez munkát. A munkáltató hozzájárul, hogy a 2 órás (8.00-10.00) szinten-tartó figyelmeztetõ sztrájk idejére dolgozók részére díjazás jár. Minden intézetben összegezni kell a 2 órás (8.00-10.00) szinten-tartó figyelmeztetõ sztrájkban részt vevõ dolgozók névsorát, hogy a munkáltató megtervezhesse ezen idõszak alatt mûködõ szolgáltatásokat. A 2 órás (8.00-10.00) szinten-tartó figyelmeztetõ sztrájkban részt vevõ dolgozó más, a 2 órás (8.00-10.00) szinten-tartó figyelmeztetõ sztrájkban részt vevõ dolgozót munkavégzésben nem gátolhatja. A minimális szolgáltatáson felül a dolgozó munkavégzésre nem kényszeríthetõ. Az a dolgozó, aki nem vesz részt a 2 órás (8.00-10.00) szinten-tartó figyelmeztetõ sztrájkban, végzettségének megfelelõ feladatra átvezényelhetõ.

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum