Hírek

Oktatási hírek - 2016. november 28, hétfő

Prof. Reinhard Urban látogatása az Igazságügyi Orvostani Intézetben

2016. november 22-25-e között vendégelőadóként köszöntöttük a PTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézetében Dr. Reinhard Urban Professzor Urat, a mainzi Orvostudományi Egyetem volt dékánját, az egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetének jelenlegi intézetigazgató Professzorát.

Professzor Úr az angol és német kurzus hallgatóinak a klinikai igazságügyi orvostan németországi szerkezetéről, és a mindennapi hatósági és klinikai gyakorlatban betöltött helyéről, szerepéről tartott előadást. A példákkal szemléltetett előadásain a kurzusok hallgatói teljes létszámban jelen voltak. Az előadásokat követően az intézet munkatársaival történt kötetlen beszélgetések és az Intézetünk bemutatása lehetőséget nyújtott a két intézet tudományos és szakértői portfóliójának összehasonlítására. A látogatás fontos eredménye, hogy a két intézet igazgatója megegyezett a további szoros kapcsolattartásban, oktatási és kutatási együttműködésben, mellyel összefüggésben fiatal magyar igazságügyi szakértők és jelöltek mainzi képzésére és továbbképzésére is mód nyílik 2017. nyarától.

Hírarchívum