Hírek

Egyéb hírek - 2017. február 1, szerda

Elindult a „Nano-bioimaging projekt” a Szentágothai János Kutatóközpontban

A Szentágothai János Kutatóközpontban ez év januárjától indult el a „Nano-bioimaging”, azaz a nagy idő- és térbeli felbontású képalkotó vizsgálatok fejlesztése és alkalmazása a biomedicinában című projekt, melynek részeként a Nikon 3D Stochastic Optical Resolution Microscopy (STORM) rendszere kerül telepítésre.

A fejlesztés a Nemzeti Agykutatási Program Infraksturkturális beruházásainak keretében valósul meg és célja a világ élvonalába tertozó STORM rendszer létrehozása és működtetése. A kutatások új, az eddiginél sokkal részletgazdagabb betekintést nyújtanak a molekulák világába, lehetővé téve az orvosbiológiai kutatásokban a molekuláris kölcsönhatások, a sejtfunkciós és sejtmorfológiai paraméterek vizsgálatát egyedi molekulaszinten, akár élő szövetben is.

A megkezdett projekt célja egy, a világon egyedülálló szuperrezolúciós mikroszkóp rendszer kialakítása és működtetése. Ez eszközök a biomolekuláris kölcsönhatások, sejtfunkciós és sejtmorfológiai paraméterek nagy pontosságú vizsgálatát teszik lehetővé - egyedi molekula felbontású mérések segítségével - akár élő sejteken is, új dimenziókat nyitva ezáltal a biomedicinális kutatásokban. A kollaborációs vizsgálatok során a daganatképződésben, az immunológiai, a gyulladásos és a neurodegeneratív kórképekben szerepet játszó, a sejtmembrántól a citoplazmán át a sejtmagig érő jelátviteli útvonalak feltérképezését, és terápiás célpontok pontos azonosítását végzik.

A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, a Pécsi Tudományegyetem vezetésével valósul meg, célja a világon egyedülálló nano-bioimaging mikroszkóprendszerek létrehozása és összehangolt működtetése. A kutatások új, az eddiginél sokkal részletgazdagabb betekintést nyújtanak a molekulák világába, lehetővé téve az orvosbiológiai kutatásokban a molekuláris kölcsönhatások, a sejtfunkciós és sejtmorfológiai paraméterek vizsgálatát egyedi molekulaszinten, akár élő szövetben is. A program három év alatt, 784,8 millió forint európai uniós támogatással valósul meg, az összeget karunk 50 millió forinttal egészíti ki.

A Pécsi Tudományegyetem vezetésével, a Debreceni Egyetem és az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont közreműködésével megkezdett pályázat célja egy, a világon egyedülálló „nano-bio-imaging” mikroszkóppark kialakítása és működtetése. Ezek az eszközök a biomolekuláris kölcsönhatások, sejtfunkciós és sejtmorfológiai paraméterek nagy pontosságú vizsgálatát teszik lehetővé - egyedi molekula felbontású mérések segítségével - akár élő sejteken is, új dimenziókat nyitva ezáltal a biomedicinális kutatásokban. A kollaborációs vizsgálatok során a daganatképződésben, az immunológiai, a gyulladásos és a neurodegeneratív kórképekben szerepet játszó, a sejtmembrántól a citoplazmán át a sejtmagig érő jelátviteli útvonalak feltérképezését, és terápiás célpontok pontos azonosítását végzik.

Hírarchívum