Hírek

Intézeti hírek - 2017. február 22, szerda

2017. évi házi TDK konferencia

A PTE Fogászati- és Szájsebészeti Klinika fogorvostan hallgatói kiválóan szerepeltek a múlt héten megrendezésre került házi TDK konferencián. 

1. helyezett: Meszarics Réka - Metszőfogak direkt kompozit töméseinek retrospektív vizsgálata

Témavezető: Dr. Lempel Edina

2. helyezett: Pintér Zsófia - Helyviszony-kiértékeléshez szükséges predikciós módszerek megbízhatóságának vizsgálata vegyes fogazatban 

Témavezető: Dr. Frank Dorottya

3. helyezett: Cser Annamária - A periodontális ligament sejtek O-Glikozilációs fehérje módosulásainak vizsgálata nyomóerő hatására

Témavezető: Dr. Frank Dorottya, Dr. Nagy Tamás

Ezúton gratulálunk minden résztvevő hallgatónak, illetve az őket segítő témavezetőknek! Köszönjük mindannyiuk munkáját. A továbbjutóknak sok sikert kívánunk az országos megmérettetésen!

Hírarchívum