Hírek

Pályázati hírek - 2017. február 22, szerda

Stephen W. Kuffler Kutatási Ösztöndíj

A Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány pályázatot hirdet egyetemi hallgatók tudományos kutatási munkájának támogatására.

A pályázaton – nemzetiségre való tekintet nélkül – azon közép- és keleteurópai egyetemen alap- és mesterfokú vagy osztatlan orvosképzésben tanulmányokat folytató hallgatók vehetnek részt, akik a 2016/17-es tanévben orvos- és élettudományi területen kutatómunkát végeznek és kutatásaikat a 2017/18-es tanévben is mint alap-, mesterfokú egyetemi hallgató vagy orvostanhallgató folytatják.

Az ösztöndíj összege egyszeri 500 000 Ft az ösztöndíj egy éves időtartamára.

A kitöltött pályázati űrlapot (letölthető az alapítvány honlapjáról) pdf formátumban (egy fájl) a kuffler@koki.mta.hu címre 2017. április 30-ig kell beküldeni.

Két ajánlólevél, egyik a témavezetőtől, a másik egy oktató vagy kutató munkatárstól, szintén pdf formátumban, az ajánlótól közvetlenül a kuffler@koki.mta.hu címre küldendő 2017. április 30-ig.

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum