Hírek

PhD és habilitáció - 2017. június 6, kedd

Dr. Nagy Ágnes PhD védése

PhD védés

Dr. Nagy Ágnes „Szerves anion transzporter fehérjék genetikai variábilitásának vizsgálata és farmakogenetikai jelentősége magyar és roma populációban” című PhD értekezésének 2017. június 21-én (szerda) 14 órakor a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének 5. sz. szemináriumi helyiségében (Pécs, Szigeti u. 12.) tartandó nyilvános vitája.

A Bizottság összetétele:

elnök:

Dr. Wittmann István D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:

Dr. Berente Zoltán Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

Dr. Deli Gabriella Ph.D egyetemi tanársegéd (PTE ÁOK)

opponensek:

Dr. Balikó László Ph.D főorvos (Zalaegerszeg)

Dr. Nagy Ferenc Ph.D egyetemi magántanár (Kaposvár)

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum