Hírek

PhD és habilitáció - 2017. szeptember 6, szerda

PhD pályázat

PhD pályázati kiírás

Pályázati kiírás

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar dékánja ösztöndíjpályázatot hirdet PTE ÁOK PhD ösztöndíj elnevezéssel.

Az ösztöndíjra az Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola, a Gyógyszertudomány Doktori Iskola, az Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola, a Klinikai Idegtudományok Doktori Iskola és a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola doktori képzései 2017. évi felvételi eljárásában (a továbbiakban: 2017. évi felvételi eljárás) részt vett és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar által a 2017. évi felvételi eljárásban önköltséges finanszírozási formájú, nappali munkarendű doktori képzésre felvett, a Pécsi Tudományegyetemen, a 2017/2018. tanév I. félévében, doktori képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók pályázhatnak.

Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók az Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola, a Gyógyszertudomány Doktori Iskola, az Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola, a Klinikai Idegtudományok Doktori Iskola vagy a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola doktori képzésében folytatott tanulmányaik ideje alatt havi ösztöndíjban részesülnek azokban a félévekben, amely félévekben hallgatói jogviszonyuk aktív. Amennyiben adott félévben adott hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, abban a félévben ösztöndíjra nem jogosult, azonban az ösztöndíjra való jogosultságát nem veszíti el. Az ösztöndíj havi összege megegyezik a mindenkori doktorandusz ösztöndíj (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C. § c) pontja szerinti ösztöndíj) összegével.

Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók személyére a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Doktori és Habilitációs Tanácsa tesz javaslatot, az ösztöndíjpályázat tárgyában a döntéseket a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar dékánja hozza meg. A döntéshozatal a pályázó hallgatók 2017. évi felvételi eljárásban elért eredménye, mint a pályázók szakmai tevékenysége értékelésénél, a kiemelkedő szakmai tevékenység meglétének vizsgálatakor figyelembe vehető szempont alapján történik.  

A pályázóknak a kitöltött pályázati űrlapot a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar PhD és Habilitációs Iroda (7624 Pécs, Szigeti út 12.) részére kell eljuttatni személyesen.

 A pályázatok benyújtási határideje: 2017. szeptember 8.

Hírarchívum