Hírek

Hallgatói hírek - 2017. szeptember 20, szerda

Rólunk

10+

Partner

20+

Projekt

3400+

Hallgató

1000+

Munkaóra2019 - 2021

Bernard PálElnök

Pénzes MartinElnökhelyettes

2017 - 2019

Koncz OrsolyaElnök

2015 - 2017

Szöveg a tooltip funkció tesztelésének érdekében.Tesztszöveg

Elnökválasztás

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) által kiírt választási felhívást követően a sikeresen leadott pályázat után a pályázónak az ajánlási időszakban az adott karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói létszám legalább 5%-ának megfelelő mértékű írásbeli ajánlását kell szereznie. Ezután a jelöltek kötelesek nyilvános vitafórumot tartani. A választás addig tart, amíg az adott kar teljes idejű, nappali képzésben résztvevő, aktív hallgatóinak legalább 25 százaléka azon igazoltan részt vett, de legalább 3 munkanapig. A szavazás zárását követően a többségi szavazati számmal rendelkező pályázó nyeri el a 2 évre szóló mandátumot.

Csapat összeállítása

A megválasztott elnöknek lehetősége van megbízási, illetve pályázati alapon összeválogatni a csapattagokat. Jelen ciklusban az elnökhelyettes és a bizottsági elnökök megbízási alapon kerültek megválasztásra, míg a referensek és a bizottsági tagok nyilvános pályázati alapon kerültek be az alakuló csapatba.


Csapat összetétele

Tanulmányi referensünk feladata a tanulmányokkal és a TVSZ-szel kapcsolatos ügyek intézése.
Fogorvos szakos referensünk jár el a fogorvostanhallgatók érdekképviseletében, illetve felel a Pécsi Fogorvos Szaknapok szervezéséért.
A Kommunikációs Bizottság felelős mind a felétek irányuló, mind a szervezeten belüli kommunikációért, illetve marketingért.
Az Oktatásfejlesztési Bizottság feladatai közé tartozik az intézetekkel való kapcsolattartás, a tantárgyak fejlesztésével összefüggő kérdéskörök megbeszélése és prezentálása, illetve a gyorstalpalók megtartása.
A Külügyi Bizottság szervezésében jön létre a Language Café és az EGSC-vel való együttműködés által történik a kapcsolatteremtés és -tartás a magyar és külföldi hallgatók között.
A Sport és Kulturális Bizottság a sporttal, ismeretterjesztéssel és egyéb szórakoztatással egybekötött rendezvények szervezésével, lebonyolításával és azok koordinálásával foglalkozik.

Irodavezetőnk pedig készséggel ad választ a Diákirodába betérők kérdéseire. Vele kezdődnek, szerveződnek és érnek véget feladataink.

Language Café

Language Café is organized by PTE ÁOK HÖK External Affairs team to bring together the Hungarian and International students of UPMS.
Every second week we prepare a little coffee and cake and some fun games to practise Hungarian and English language. Beside the medical language we would like to teach you some everyday terms which you might find important.


Medikus Kupa

Minden évben március végén, április elején kerül megrendezésre a nagy érdeklődéssel várt Medikus Kupa, ahol a 4 orvostudományi egyetem hallgatói versengenek több sportágban, az őket elkísérő szurkolók támogatásával. A Medikus Kupának komoly hagyományai vannak, az utóbbi tíz évben pedig rendkívüli népszerűségnek örvend a versenyzők, az őket biztató szurkolók és az egyetemek vezetőinek körében egyaránt.


EFeN

Az Egészségügyi Felsőoktatási napok, vagy röviden EFeN, egy évente megrendezésre kerülő, a Hallgatói Önkormányzat által szervezett több napos esemény, ahol szakmai, kulturális és sportprogramok, mozi-maraton, egészségnap, zenés rendezvények és egyéb programok sora követi egymást egy héten át.


Érdekképviselet

A Hallgatói Önkormányzat elsődleges célja a hallgatók érdekeinek képviselete.

Munkalehetőségek

Hallgatói munkák biztosításával lehetőséget adunk a hallgatóknak, hogy ösztöndíj ellenében ők is kivegyék a részüket egy-egy feladat elvégzéséből.


Szenátus

A felsőoktatási intézmény vezető testülete a szenátus. A szenátus döntéshozó, ellenőrző testület, amely meghatározza az Egyetem tevékenységét, így különösen a képzési és kutatási feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

Képviselők:

  • Bernard Pál (HÖK)

Küldöttgyűlés

A kari Küldöttgyűlés tagjait a hallgatók választják meg. Feladatuk a Hallgatói Önkormányzat működésének felügyelete, a személyes ügyekben történő döntéshozás, illetve a költségvetések jóváhagyása.

Képviselők:

  • Bernard Pál (HÖK)
  • Pénzes Martin (HÖK)
  • Egyed Bulcsú (választott, ÁOSZ)
  • Fazekas Balázs (választott, ÁOSZ)
  • Fenyvesi Nicola (választott, ÁOSZ)
  • Padányi Boldizsár (választott, FOSZ)

Hírarchívum