Hírek

Dékáni tájékoztató - 2017. november 23, csütörtök

Meghívó Kari Tanács ülésre

Meghívó

 

 

a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Kari Tanácsának

2017. november 30-án (csütörtökön) 14.00 órakor

az ÁOK Központi Épületének Dr. Flerkó Béla (IV. számú) előadótermében tartandó ülésére

 

Napirend

 

 

1.      Szervezeti egységvezetői pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

2.      Központvezetői pályázat véleményezése

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

3.      Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

4.      Tudományos főmunkatársi pályázat véleményezése

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

5.      Egyetemi magántanári cím adományozása

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

6.      Professzor Emeritus címek adományozása

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

7.      A 2017/2018. tanév tanterveinek kiegészítése

Előterjesztő: Dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

 

8.      A Tanulmányi Bizottság hallgatói tagjainak jóváhagyása

Előterjesztő: Koncz Orsolya HÖK elnök

 

9.      Bejelentések

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

A napirendi pontok anyagai beérkezést követően folyamatosan feltöltésre kerülnek a Dékáni Hivatal honlapjára (http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/540/302).

A napirend fontosságára való tekintettel megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk.

 

Pécs, 2017. november 23.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Miseta Attila sk.

dékán

Hírarchívum