Hírek

Sajtószoba - 2017. december 18, hétfő

Dr. Miseta Attilát javasolja rektornak a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa

Megtartotta rektorválasztó rendkívüli szenátusi ülését a Pécsi Tudományegyetem hétfő délután, amit dr. Miseta Attila professzor nyert meg, tehát őt terjeszti fel a PTE a fenntartóhoz a rektori magasabb vezetői tisztségének betöltésére 2018. július elsejétől.

Mint ismeretes, a Pécsi Tudományegyetemen Dr. Bódis József rektori megbízatása 2018. június 30-án lejár, ezért az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot írt ki a Pécsi Tudományegyetem rektori magasabb vezetői tisztségének betöltésére.

A pályázati kiírásban megadott határidőig a Minisztériumhoz négy pályázat érkezett be (alfabetikus sorrendben): Bachmann Bálint, Betlehem József, Gábriel Róbert és Miseta Attila pályázata. A minisztérium a dokumentációkat megvizsgálta és megállapította, hogy azok a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelnek.

A rektorválasztást megelőzően Bachmann Bálint visszavonta pályázatát, így végül hárman indulhattak a hétfőn délután megtartott rektorválasztó rendkívüli szenátusi ülésen, melynek végén Dr. Fábián Adrián, a Választási Bizottság elnöke hirdette ki a végeredményt. Az érvényes szavazatok alapján a PTE Szenátusa két fordulót követően első helyre rangsorolta Miseta Attila pályázatát, 23 szavazattal.

Ennek megfelelően a Pécsi Tudományegyetem Miseta Attilát terjeszti fel a fenntartóhoz a rektori magasabb vezetői tisztségének betöltésére 2018. július elsejétől. A rektort az oktatásért felelős miniszter felterjesztésére a köztársasági elnök bízza majd meg.

Dr. Miseta Attila 1960-ban született Kaposváron. 1984 óta oktat a Pécsi Tudományegyetemen. 1995-ben szerzett PhD-fokozatot, 2000-ben habilitált, 2004 óta a Magyar Tudományos Akadémia Doktora. 2010-ben lett dékán az Általános Orvostudományi Karon, 2013 óta igazgatója a Laboratóriumi Medicina Intézetnek. Fő kutatási területe a molekuláris biológia. Elnyerte többek között a Markusovszky díjat, az erdélyi magyar nyelvű orvosképzés támogatásáért a Báthory István díjat, a Bálint Péter díjat, és 2014-ben Pécs Megyei Jogú Város a Pro Communitate díjjal jutalmazta.

Dékán Úrnak szeretettel gratulálunk!

Hírarchívum