Köszöntő

Szeretettel köszöntöm a Pécsi Tudományegyetem Fogorvos Szak honlapján! Korunk magától értetődő munkaeszköze és információ forrása az internet. Ha valaki információhoz kíván jutni manapság, legelőször az internethez folyamodik. A Fogorvos Szak önálló honlapját ezért hoztuk létre és igyekszünk folyamatosan fejleszteni. Egyaránt információt szolgáltatva leendő hallgatóinknak, szakmai partnereinknek és minden kedves érdeklődőnek.

A pécsi fogorvosképzés mintegy 40 éves múltra tekint vissza. Ezt megelőzően Oravecz Pál professzor, a pécsi Fogászati Klinika alapítója oktatta a tárgyat általános orvostanhallgatók részére, illetve biztosította a város lakosainak fogászati ellátását. Klinikánk mai helyén 1973. óta működik, folyamatosan bővítve az oktatási és betegellátási felületeket.

A pécsi önálló, általános orvosképzéstől elkülönített fogorvos képzést az a szakmapolitikai akarat hozta létre, amely a WHO által ajánlott 1500 lakos/fogorvos ideális arányt kívánta megvalósítani az ezredfordulóra. Sajnos ezek a törekvések a mai napig nem valósultak meg. Hazánkban igen jelentősen eltérnek az egyes régiókra vonatkozó fogorvos szolgáltatói adatok, és sajnos az igénybe vett szolgáltatások minősége is. Sok helyütt még a problémás fog eltávolítása a leggyakrabban elvégzett beavatkozás. Dacára annak, hogy hazánkban 18 év alatt gyakorlatilag minden érdemi megelőző és fogmegtartó kezelés ingyenesen hozzáférhető.

A Dél-dunántúli Régió fogorvosi ellátó és oktatási, továbbképzési központ szerepet egyaránt betöltő pécsi Fogorvosi Szak nemcsak évi mintegy 40 fogorvost képez, de felvilágosító, egészségnevelő és betegség megelőzési programokat is szervez. Sokszor ismételt egészségügyi közgazdasági igazság, hogy a betegségek megelőzése sokkal kevesebb ráfordítást igényel, mint a kialakult betegségek kezelése és a rehabilitáció.

Sajnálatos módon a magyar lakosság szájüregi egészsége területén sok tennivalónk van még. A WHO 2000.-re kitűzött célkitűzését, miszerint a 12 éves korosztálynak ne legyen átlagosan kettőnél több szuvas, tömött, vagy fogszuvasodás miatt elvesztett foga, a 2008.-as felmérési adatok szerint sikerült elérnünk. Ugyanakkor a 2020.-ra megfogalmazott cél eléréséhez, miszerint a 18 éves korosztálynak egyetlen foga se hiányozzon fogszuvasodás következményes betegségei miatt, még igen sok tennivalónk van.

Korunk fogorvosának igen szerteágazó képzésre és készségekre van szüksége. Túl azon, hogy saját praxisában egyszemélyes vezetőként gazdasági, marketing és humán erőforrás gazdálkodási feladatai vannak, saját környezetének egészségnevelési és egészségügyi ellátás-szervezői feladatait is el kell látnia. Nagyon könnyű belátni, hogy a pedagógusok bevonása és az óvodás, kisiskolás gyermekek szájüregi egészségre való nevelése nélkül vajmi kevés esély van arra, hogy a felnövekvő korosztályok egészséges fogazattal és kielégítő szájüregi egészséggel rendelkezzenek.

A pécsi fogorvosképzés kurrikulumát ennek értelmében állítottuk össze. A fogorvostan-hallgatók az elméleti alapok elsajátítását követően bevezetést nyernek a klinikai betegellátásba a betegvizsgálat, diagnózis és kezelési terv felállítása révén, majd a hatodik szemesztertől kezdődően 3-5 fős csoportokban, gyakorlatvezetőik felügyelete mellett valódi betegellátást végeznek. A fogorvoslás minden egyes szakterületén önálló munkavégzés során sajátítják, majd mélyítik el ismereteiket, ezáltal diplomájuk megszerzése pillanatában felügyelet nélküli munkavégzésre jogosultak. A fogorvosi diploma megszerzését követően öt szakirányban szerezhető szakorvosi képesítés, ami további három év szakképzésben való részvétellel nyerhető el.

A pécsi fogorvosképzés hagyományosan gyakorlat orientált és szigorúan számon kéri az ismereteket. A nemzetközi és saját kutatási eredményeinket folyamatosan beépítjük oktatásunkba, igyekezvén lépést tartani a rohamosan bővülő ismeretanyaggal. Ennek biztosítására igen jó kapcsolatokat ápolunk hazai és nemzetközi innovációs és kereskedelmi partnereinkkel.

Az Általános Orvostudományi Karba ágyazott Fogorvosi Szak minden jótéteményét élvezi a Kar nemzetközi kutatási és oktatási kapcsolatrendszerének. Számos lehetőséget kínálunk hallgatóinknak külföldi tanulmányutak és cseregyakorlatok tekintetében.

Mindezeknek köszönhetően a Pécsett diplomát szerzett Kollégák elismertek és keresettek a munkaerő piacon és mind hazai, mind nemzetközi megmérettetésben megállják helyüket.

Ebben a közös munkában, az oktatás, kutatás és betegellátás színvonalának folyamatos fejlesztésében elkötelezett a Fogorvosi Szak vezetése, karöltve minden dolgozójával, hallgatójával, kari és egyetemi vezetőjével.

Baráti üdvözlettel:

Dr. Nagy Ákos

szakvezető